Za porodice Vukas i Kulovac 4760,85 KM

Ramazanska akcija 2011 za porodice Vukas i Kulovac je uspješno završena. U akciji je sakupljeno 4760,85 KM. Novac je u ovoj sedmici predat porodicama, porodici Vukas 13.09.2011, a porodici Kulovac 16.09.2011. Obje porodice su dobile po 2380,50 KM…

Ovu priliku koristim da se zahvalim svima koji su uzeli učešća u akciji i koji imadose sluha da pomognu našim sugrađanima. Molim Allaha dž.s. da vam ovo upiše u dobra dijela i da od toga imate koristi i na ovom i na onom svijetu.

Koristim isto tako priliku da prenesem riječi zahvale od porodice Vukas i Kulovac od kojih sam dobio po nekoliko e-maila sa lijepim riječima za sve učesnike u akciji.

Na kraju hvala i našoj Aidi koja je sve to i pored svojih velikih obaveza odradila vrhunski i sa velikim entuzijazmom i ljubavi…

AIDA poslala foto izvjestaj predaje novca porodici Kulovac… 

 

Za porodice Vukas i Kulovac 4760,85 KM

 

Učesnici u akciji

 

1.Tima Pavica 20 KM
2.Esmer Torlak 50 KM
3.Aida Ajanović 30 KM
4.Abdulah Fejzić 740,53 KM
5.Kasim Dobrača 104,52 KM
6.Mustafa Fejzić 100 KM
7.Enver M.Agić 200$ = 264 KM
8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
9.Amra Čolić 30,00 KM
10.Amra Turohan 20 KM
11.Dževad Feriz Kiza 90KM
12.Garagić Emir i Slađa 100 KM
13.Šeherzada Paravlić 50 KM
14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM
15. Armina Muftić Hidović 380 KM
16 Kazić Meho Kaza 50€ = 98KM
17 Mirsad Bajraktarevic $50.00 = 64 KM
18 Sadeta Katica-Masic $100.00 =128 KM
19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
20 Mehmedalija Bajić 50KM
21 Senada Preljević 40KM
22 Jasmina Džindo 50KM
23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
24 Hasija Škaljić 50 KM
25 Aida Saković 30KM
26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
28 Haris Akšamija 100 KM
29 Dada Jamaković 91,70 KM
30 Emir Čaušević 197,80 KM
31 Hadžiahmetović Hamdo 100$ = 138,70 KM
32 Malkoč Alen 30$  = 41,6KM
33 Hadžiahmetović Emira 30$ = 41,6KM
34 Alagić Muša 10$ =13,90 KM
35 Džananović Salim 100 KM

36 Porodica Osmanović (i drug.) 50 KM

Direktna uplata porodici Kulovac
1.Tarik Sisic 100 KM
2.Salim Cesko 100 KM
3.Cengic Nedim i Esma 50 € = 98 KM (novac urucen prilikom posjete BiH)

Direktna uplata porodici Vukas
1.Anonimni1 – 50 KM
2. AKCIJA DES MOINES
IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $, 10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević$ 20, Edin Pjanić $ 10. = 466KM

 

UKUPNO: 4760,85

 

Kao što na početku teksta rekoh novac je predat u ovoj sedmici i to porodici Vukas 13.09.2011, iz razloga što im je novac bio neophodan jer je mala Lejla već naredni dan trebala u bolnicu a operisana je već 15.9.2011. Kao što mi Alija javi Lejla je dobro i sad za sad sve ide kako treba.

 

 

 

 

Aida je porodici Kulovac predala njihov dio od akcije 16.09.2011i taj dio koji smo sakupili iskoristi će za nekoliko rata za stan…

 

Na slici: Aida, Sadija Kulovac i Aidina tetka Šefika Lemazen – Fika, koja  Aidi  pomaže oko humanitarnih akcija..

 

Još jednom na kraju

VELIKO HVALA SVIMA NA UČEŠĆU U AKCIJI!

 

Komentariši