Drveni most u Mesićima

 

 

U Mesićima na rijeci Prači niže bivše željezničke stanice (Danilova luka) postojao je drveni most do kraja 19 vijeka. -“Po kazivanju Memiša Džinde i danas se mogu naći temelji ovog mosta, nizvodno 200-300 metara od sadašnjeg  mosta u Mesićima.”
 U blizini mosta, kod zaseoka Izgumanja, se mogu naći ostaci kaldrme od starog puta koji je preko Gnjile vodio za Goražde. Sa slike se može vidjeti da je izgrađen 1612.g., a datum rušenja je meni nepoznat. Most spominje u svojim putopisima i Evlija Čelebija.

 
 
 

 

Snimio Memiš Džindo (iz albuma Gojka Rosića)
 
 “Jedan takav drveni most opisuje putopisac Evlija Čelebija sa divljenjem i nalazio je se na Drini na Brodu, a drugi je se nalazio na rijeci Prači, lijevoj pritoci Drine, niže današnje željezničke stanice Mešići – Rogatica, na vrlo starom putu iz Rogatice u Goražde i Gornje Podrinje”.
Most se spominje  i u časopisu Nada 01/04/1896.g. – Rogatica- (putopisne crtice)
“Tu je Prača i dvije ćuprijice, što vode preko nje. Jedna je nova, a druga stara i prastara, toliko je trošna i ruševna. Čudna ta gragjevina sasvijem je od drveta. Izvedena je sasvijem originalno, a taj gragjevni sklop zadiviće te još više, ako uvažiš, da je ćuprija dosta visoko nad vodom. Uz ćupriju imade mala kavana, baš ko smišljena i za one, koji moraju da putuju i za one, kojima se hoće putovanja”.

(rekonstrukcija prema Dž.Čelić – M. Mujezinović)

Komentariši