Šesnaesta akcija – Džemat Šljedovići

 

U toku protekle sedmice stigao je materijal za pokrivanje džamije i za fasadu, otpočeli su radovi na maltanju i nastavak izgradnje munare.

 

Šesnaesta akcija

 

Komentariši