Najava: MOTOCROSS TRKA “ROGATICA 2012”

Utrka Prvenstva BiH (ujedno i prvenstva RS) u motocross-u “Rogatica 2012”

Klase:                         MX-Turist, MX-2, MX-Open,

Datum:                       Subota 18.08.2012.

Mjesto:                       Rogatica, Bosna i Hercegovina 

OTVORENO PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE I RSU MOTOCROSS-u

 

 

MOTOCROSS TRKA “ROGATICA 2012”

 

DANA 18.08.2012

 

 

 

 

 

OPŠTI PODACI

 Naziv trke:                  Otvoreno prvenstvo BiH i RS

 Trka Prvenstva BiH (ujedno i prvenstva RS) u motocross-u “Rogatica 2012

 Klase:                         MX-Turist, MX-2, MX-Open,

 Datum:                       Subota 18.08.2012.

 Mjesto:                       Rogatica, Bosna i Hercegovina

 

PRILAZI PRILAZI

 

 1: S.Brod-B.Brod-Doboj-Zenica-Sarajevo-Rogatica;

 2: Čačak- Užice-Višegrad-Rogatica

 3: B.Luka-Travnik-Sarajevo-Rogatica;

 4: Beograd-Loznica-Zvornik-Vlasenica-Rogatica.

 

1. STAZA

 

 Naziv:                         ”Ptičijak“ udaljena od centra grada 500m

 Dužina:                       1.900 m

 Minimalna širina:        6 m

 

2. ORGANIZATOR

 Ime:                            AMD “Rogatica”-Rogatica

 Adresa:                       Rogatica, Pionirska 13.

 Tel/fax:                       +387-58-415-309

 gsm:                            +387-65-562-012

 Web site:                    – Web site: –

 E-mail:                        automoto@teol.net E-mail: automoto@teol.net

 Tehnički organizator: AMK ”Kreševo” Tehnički organizator: AMK” Kreševo”

 

3. SLUŽBENE OSOBE

 

 Delegat:                                  – Delegat: –

 Predsj. Predsj. žirija:                           Davor Komšić

 Direktor trke:                          Branko Lelek

 Vođa takmičenja:                   Davor Kožul

 Sekretar:                                 Žaklina Novaković

 

4. PRIJAVE

 

 a)      Na adresu kluba, faxom ili e-mail najkasnje do 15.08.2012.(zbog obračuna troškova dolaska).

 b)      Na stazi ”Ptičijak” najkasnije do 10,00 sati u subotu 18.08.2012.godine

 Prijavni list će pripremiti tehnički organizator.

 

5. VERIFIKACIJA I TEHNIČKI PREGLED

 

Na stazi ”Ptičijak”, od 11,00 do 12,00 sati u subotu 18.08.2012.

 

6. TRENINZI

 

 Slobodni treninzi: petak  17.08. Slobodni treninzi: petak 17/8. od 17,00 do 19,00 sati. od 17,00 do 19,00 sati.

 Službeni trening: u subota 18.08. Službeni trening: u subota 18/8. od 11,00 do 13,00 sati. od 11,00 do 13,00 sati.

 

7. BRIFINZI ŽIRIA

 

 1. 1. brifing: petak, 17.08. brifing: petak 17/8. u 13,00 sati u 13,00 sati

 2. 2. brifing: subota, 18.08. brifing: subota 18/8. u 16.00 sati u 16.00 sati

 3. 3. brifing. brifing. subota, 18.08. subota 18/8. u 18.00 sati u 18.00 sati

 

8. SVEČANO OTVARANJE

 

 Subota 18.08.2011  u 14,50 sati .

 

9. POČETAK TRKE

 

 I trka : II trka : I utrka: II utrka:

 14,30: MX-Turist                                           16,30: MX-Turist

 15,00: MX-2                                                  17,00: MX-2

 5,30: MX-Open                                           17,30: MX-Open

 

10. NAGRADE I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

 

 Svečano proglašenje pobjednika će biti organizovano na stazi ”Ptičijak” u 18,30 sati dana 18.08.2012.g.

 Klasa MX-2 Klasa MX-Open Klasa MX-Turist

 1. 1. mjesto:             400 KM                            400 KM                       250 KM mjesto:

 2. 2. mjesto:             250 KM                            250 KM                       150 KM

 3. 3. mjesto              150 KM                            150 KM                       100 KM

 Peharii diplome za pojedinačni i klupski poredak.

 Napomena: Organizator može promjeniti satnicu takmičenja, o čemu će klubovi biti obavješteni na vrijeme.

 

11. OSTALO

 Priznaju se izdate važeće licence klubova i vozača, kao i polise zdravstvenog   osiguranja koje su vozači dužni pribaviti prije početka trke..

 Za eventualne potrebe smještaja obratiti se organizatoru 48 sati ranije.

 Prigovori se taksiraju sa 50 KM, a ukoliko se prigovor prihvati, novac se vraća.

 Trka se vozi prema Pravilniku Motociklističkog saveza BiH, Komisije za motocross u Bosni i Hercegovini, usklađenim sa Pravilnicima za motocross FIM/UEM. Kalendar i Pravilnike možete preuzeti sa sajta: www. msbih.ba msbih.ba

 

U  Rogatici, 23.06.2012. U

 

MP                           Direktor trke:

 

Branko Lelek Branko Lelek

 

 

 

Komentariši