KONKURS za dodjelu stipendije talentovanim sportistima opštine Rogatica

U cilju podrške i stimulisanja talentovanih sportista Opština Rogatica će pod uslovima  utvrđenim ovim konkursom dodjeliti  dvije stipendije talentovanim sportistima opštine Rogatica, za školsku 2012./2013. godinu.

                      Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju talentovanih sportista opštine Rogatica broj: 01-022-1/11 od  28.01.2011. godine, a u vezi sa članom 5.  Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“, broj 1/09, 3/09, 9/09 i 8/10), Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica, o b j a v l j u j e

 

 

 

K O N K U R S

 

za dodjelu stipendije talentovanim sportistima opštine Rogatica koje se finansiraju iz budžeta opštine Rogatica za 2013. godinu

 

 

 

U cilju podrške i stimulisanja talentovanih sportista Opština Rogatica će pod uslovima  utvrđenim ovim konkursom dodjeliti  dvije stipendije talentovanim sportistima opštine Rogatica, za školsku 2012./2013. godinu.

 

 

 

USLOVI KONKURSA:

 

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju talentovani sportisti opštine Rogatica, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 

 

 1. Talentovani i perspektivni sportisti koji imaju prebivalište na području opštine Rogatica,
 2. Sportisti koji redovno pohađaju školu ili fakultet i koji se zalažu na svom stručnom usavršavanju,
 3.  Sportisti koji nisu stariji od 25 godina,
 4. Sportisti  koji su članovi sportskog kluba koji je udružen u Sportsko društvo društvo „Mladost“ Rogatica , koji aktivno ispunjavaju obaveze prema klubu i  
 5. Sportisti koji imaju preporuku matičnog kluba sa obrazloženim dosadašnjim sportskim dostignućima.

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTA:

 

 1. Prijava – ( obrazac možete preuzeti u šalter sali),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 4. Dokaz o redovnom školovanju,
 5. Dokaz da je član sportskog kluba,
 6. Preporuka matičnog kluba sa obrazloženim sportskim dostignućima

 

 

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je  21.12.2012. godine.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili neposredno predati u šalter sali na adresu:

 

                                            OPŠTINA ROGATICA

 

                                            Ul. Srpske sloge br.93.

 

                                            73220 Rogatica

 

                                            KOMISIJA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA OPŠTINE ROGATICA

 

                                             Sa naznakom: PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ

 

 

 

                      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

Broj: 03/2-612-8/12                                                                      Predsjednik Komisije                                                                                                              

 

Рогатица, 06.12.2012. године

 

                                                                                                             Željko Petković

 

Komentariši