LeleK: Nije bilo progona muslimana iz Rogatice

U nastavku izvođenja dokaza odbrane, Karadžić, koji se brani sam, pred sudije je izveo svedoka Milovana Leleka koji je negirao navode optužnice o progonu Muslimana iz Rogatice 1992.

 

 

 

 

 

 

 

Svijedok  Milovan Lelek

 

Nije bilo progona muslimana iz Rogatice

 

 

{youtube}yeZ5T_qNo2w{/youtube}

 

 

U nastavku izvođenja dokaza odbrane, Karadžić, koji se brani sam, pred sudije je izveo svedoka Milovana Leleka koji je negirao navode optužnice o progonu Muslimana iz Rogatice 1992.

Okrivljujući muslimansku stranu za izbijanje rata, što su učinili svi dosadašnji Karadžićevi svedoci, Lelek je tvrdio da se Rogatička brigada VRS, u kojoj je bio načelnik štaba, samo branila.

Svedok je tvrdio i da je, nasuprot navodima optužnice, u srednjoj školi u Rogatici bio “sabirni centar” u koji su muslimanski civili dobrovoljno došli kako bi se sklonili od sukoba.

Vojne i civilne vlasti bosanskih Srba potom su, kako je posvedočio Lelek, “omogućili muslimanskim civilima da promene mesto boravka, privremeno, ako to žele”.

Na Karadžićevo pitanje da li je, kako piše u optužnici, u zgradi škole bilo maltretiranja, prebijanja i silovanja pritvorenika, svedok je odgovorio da nije ulazio u taj sabirni centar, koji je čuvala civilna policija.

Rekao je, međutim, da se “često dešavalo da u Rogaticu dolaze Arkanovci, Šešeljevci, ko nije dolazio” i da je policija nastojala da spreči da Muslimani budu maltretirani.

U unakrsnom ispitivanju, tužiteljka Katrina Gustafson predočila je svedoku iskaze svedoka o zlostavljanju u školi, ali je Lelek izjavio da to ne može da komentariše, jer u školu nije ulazio.

Isti odgovor svedok je dao i pošto mu je predočeno da je jedan od njegovih starešina posle rata u BiH osuđen zbog progona muslimanskog stanovništva iz Rogatice.

 

Tuziteljica razgovara sa Lelekom (provali ga zena pravo)

 

 

{youtube}ncxdmgrfJfU{/youtube}

 

 

 

Komentariši