Opomene

Opomene – Kada Ljudi Tankog duha Zaborave Dobrih sjene, Tada Sila Iz Beskraja Pošalje Im Opomene!

 

 

 

Opomene

Tamo
Dolje
U gustišu
Pod nišanom
Sinan 
Paša.
Malo 
Niže
Pod mramorom
Radan 
Dida.

O nišan se
Hajvan 
Češe,
Kraj mramora
Časnog djeda 
Ostavio
Ahmak
Smeće

Kada 
Ljudi 
Tankog duha
Zaborave 
Dobrih sjene,
Tada 
Sila 
Iz Beskraja
Pošalje 
Im
Opomene!
……………………………………………………………………….
Smajil Durmišević, “Žepski gorocvijeti”, Meligrafprint, Zenica, 2012.

Komentariši