Moj si put kojim koračam uzdignuta čela

Živim da svima pričam o tebi i da se sa ponosom sjećam tvog plemenitog lika i tvoje beskrajne dobrote i ljubavi koju si nesebično poklanjao svima koji su te poznavali …

 

 

 

Moj si put kojim koračam uzdignuta čela

 

 

” I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli : Mrtvi su! Ne, oni su živi, ali vi to ne znate ” ( Kur’an, El-Bekare 154)

19.01.1956.-19.06.1992.

Postoje ljudi čiji prerani odlazak nije isključivo i samo gubitak za one koji ostaju već i vječita opomena da Gospodar sebi poziva samo odabrane i napomena da se takvi samo jednom rađaju, da su posebni, jedinstveni i neponovljivi.
Živim da svima pričam o tebi i da se sa ponosom sjećam tvog plemenitog lika i tvoje beskrajne dobrote i ljubavi koju si nesebično poklanjao svima koji su te poznavali …

Moj si put kojim koračam uzdignuta čela, 
moja si svjetlost u životnim tminama,
moja si radost svaki put kad zatvorim oči i u snu ti vidim pogled blag ….
Moj si ponos i nada nikad prežaljena ….
Tvoja dobrota i ljubav teku mojim venama …

#babo 

 

Alma Čolić Palalija

 

Komentariši