Južni krak autoputa kroz Rogaticu

Južni krak čini neizgrađena brza cesta Sarajevo (Pale) – Rogatica – Višegrad – Vardiste s dionicom za Goražde.

 

 

Južni krak autoputa kroz Rogaticu

 

Kada kažemo “autoput Sarajevo – Beograd” mislimo na još uvijek nepostojeću cjelinu dionica, koju treba da čine dijelovi postojećih autocesta u BiH i Srbiji i dionice koje tek treba da se izgrade.

Za bh. stranu to su autoput A1 (izgrađeni dio od Sarajeva do Zenice i neizgrađeni dio od Zenice do Žepča), neizgrađeni autoput Žepče – Tuzla, neizgrađeni autoput Tuzla – Brčko i neizgrađeni autoput Brčko – Bijeljina. Navedene dionice čine tzv. sjeverni krak.

Južni krak čini neizgrađena brza cesta Sarajevo (Pale) – Rogatica – Višegrad – Vardiste s dionicom za Goražde.

 

 

Komentariši