Naplaćeno više od 29.000 KM inspekciski kazi!

Billedresultat for konvertibilne marke

Postupajući po pozitivnim zakonskim i drugim propisima, u 2018. godini izvršeno je 1062 inspekcijske kontrole i 218 kontrola komunalne policije. Na osnovu izdatih prekršajnih naloga naplaćeno je 29.430 maraka.

 

 

Naplaćeno više od 29.000 KM inspekciski kazi!

 

Postupajući po pozitivnim zakonskim i drugim propisima, u 2018. godini izvršeno je 1062 inspekcijske kontrole i 218 kontrola komunalne policije. Na osnovu izdatih prekršajnih naloga naplaćeno je 29.430 maraka.

Upoređujući sa godinom ranije inspektori su obavili 62 kontrole manje, a komunalna policija 7 kontrola više. 

U protekloj godini, nije bilo pojava zdravstvenih tegoba ili oštećenja zdravlja i života zbog konzumiranja neispravne hrane. Tome je doprinijelo i to da je po naredbi inspektora na licu mjesta uništeno 64 kilograma različitih artikala hrane i 164 litra flaširanih artikala koja nisu bili prikladni za ljudsku upotrebu. 

Uz to, na zahtjev lica koja vrše prodaju hrane zbog isteka roka za upotrebu, a u cilju povrata PDV-a, u prisustvu inspektora povučeno je iz prodaje i uništeno 9396 litara raznih artikala za jelo.

 

Komentariši