Vlada RS-a za finansiranje povratka i povratničkih općina

Billedresultat for konvertibilne marke

Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Rogatica, Han Pijesak i Šamac, koji se nalaze u kategoriji nerazvijenih općina, dobili su oko 89 hiljada KM….

 

 

 

Vlada RS-a za finansiranje povratka i povratničkih općina

 

Vlada RS donijela je danas Rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u iznosu od nešto veće od pola miliona KM.

Saglasnost su dali za utrošak novčanih sredstava s pozicija: kapitalni grantovi za finansiranje povratka u RS (265 hiljada KM), kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH (110 hiljada KM), te transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u RS (130 hiljada KM).

Danas je donesena i Odluka o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od pola miliona KM. Među njima su i povratnička naselja.

Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Rogatica, Han Pijesak i Šamac, koji se nalaze u kategoriji nerazvijenih općina, dobili su oko 89 hiljada KM, dok su Kalinovik, Novo Goražde, Srebrenica i Trnovo u kategoriji izrazito nerazvijenih općina dobile oko 57,2 hiljade KM. Za Srebrenicu je izdvojeno blizu 14,3 hiljade KM.

 

 

 

 

Komentariši