Zakon o prebivalištu zacementiran, nastavljena “legalizacija etničkog čišćenja”

Stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o prebivalištu BiH

Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH, zahvaljujući kojem građani imaju ogromnih problema s prijavom prebivališta, ponovo je aktueliziran u Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine BiH, ali bezuspješno budući da nije naišao na entitetsku saglasnost iz RS-a.

 

 

Zakon o prebivalištu zacementiran, nastavljena “legalizacija etničkog čišćenja”

 

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 17. januara 2020. godine, odbijene su u prvom čitanju izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH koje je predložio zastupnik Demokratske fronte Zlatan Begić. Izmjene i dopune su odbijene zbog nepostojanja entitetske saglasnosti iz Republike Srpske.

Begić napominje da je usvajanje izmjena i dopuna tog zakona, 2015. godine, nanijelo nepopravljivu štetu građanima, naročito povratnicima, pripadnicima romske nacionalne manjine te brojnim drugim građanima.

“Ljudi imaju ogromnih problema sa prijavom prebivališta, od čega zavisi izdavanje lične karte, putnih isprava, prijava na zdravstveno osiguranje, ukupan pravni subjektivitet građana koji su bez ličnih dokumenata samo objekti unutar društva bez prava na rad, bez prava na prijavu na zdravstveno osiguranje itd., te zahvaljujući kojem se nastavlja legaliziranje etničkog čišćenja i genocida”, istakao je Begić.

Upozorava da su izmjene i dopune Zakona o prebivalištu suštinski bitne.

Begić je u svom prijedlogu nastojao omogućiti pripadnicima nacionalne manjine i drugim građanima, državljanima Bosne i Hercegovine koji spadaju u posebno osjetljive i ugrožene kategorije (socijalno ugrožene osobe, posebno trudnice, porodilje, druge osobe koje pripadaju posebno osjetljivim i ugroženim kategorijama), da prebivalište prijavljuju po olakšanom postupku prijave prebivališta.

“Svi se iznenade kada trudnicu u kritičnom stanju vrate iz bolnice bez pružene medicinske pomoći jer nije prijavljena na zdravstveno osiguranje zbog nemogućnosti prijave prebivališta – zbog čega nema čak ni ličnu kartu, pa se onda uključe ‘mediji’, ‘moralisti’ i kauč borci za sve i svašta, a kojima je od čitave sjednice za oko zapao samo mjesec i nuklearno naoružanje”, napisao je Zlatan Begić na Facebooku.

Komentariši