Hajrudin Grabovica, ministar za boračka pitanja KS

Hajrudin Grabovica, ministar za boračka pitanja KS, rođen je 1960. godine u Rogatici. Završio je Opću gimnaziju Pero Kosorić u Rogatici, te Vojnu akademiju KoV Beograd.

 

 

 

 

 

Hajrudin Grabovica, ministar za boračka pitanja KS, rođen je 1960. godine u Rogatici. Završio je Opću gimnaziju Pero Kosorić u Rogatici, te Vojnu akademiju KoV Beograd.

Bio je komandir artiljerijske jedinice u JNA, nastavnik pravila gađanja u VA, JNA Zadar, Načelnik štaba 102. motorizovane brigade Armije RBiH od 1992. do 1995. godine. Komandant artiljerijske brigade Armije RBiH, Komandant 820 motorizovane brigade Vojske Federacije od 2000. do 2004. te komandant vojske Federacije od 2004. do 2007.

Ranjen u toku rata, RVI 70 posto.

Odlukom Predsjedništva BiH, unaprijeđen je u čin brigadnog generala Oružanih snaga BiH 2004.

Penzionisan je 2007. godine. Bio je član Nadzornog odbora Unis-Ginex, te predsjednik Nadzornog odbora Unis-Ginex od 2015. do 2019. godine.

Komentariši