Mersa Kustura, ministrica pravde i uprave KS

mersa-kustura

Mersa Kustura, ministrica pravde i uprave KS, rođena je 1960. godine. Osnovnu školu, Treću sarajevsku gimnaziju “Braća Ribar” i Pravni fakultet završila je u Sarajevu.

 

 

Mersa Kustura, ministrica pravde i uprave KS

 

Mersa Kustura, ministrica pravde i uprave KS, rođena je 1960. godine u Foči. Osnovnu školu, Treću sarajevsku gimnaziju “Braća Ribar” i Pravni fakultet završila je u Sarajevu.

Zaposlena je u Općini Novi Grad Sarajevo od januara 1985. godine do danas, 35 godina radnog staža u upravi, gdje je obnašala dužnosti sekretara MZ, sekretara Predsjedništva SSRN-a /direktora radne zajednice OK SSRN, koordinatorice za poslove odbrane u Izvršnom odboru Općine Novi Grad Sarajevo, direktorice Službe za potrebe mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo, šefice Odsjeka za lokalnu samoupravu, pomoćnice općinskog načelnika za opću upravu, pomoćnice općinskog načelnika za lokalnu samoupravu. Od 2013. godine do danas, obavlja poslove Sekretara organa državne službe u Općini Novi Grad Sarajevo.

 

Komentariši