Hair česma hadži Hamze Bejtića nekad i sad

Evo vidimo slike kako je hair česma izgledala nekad davno kada je i podignuta i evo fotografija kako česma izgleda danas. Žalosno je i tužno da ovo dobro dijelo izgledao ovako. Prvo do hair česme se ne može doći jer ne postoji most koji je tu bio, a drugo sama česma je u prilično lošem stanju. Evo još jedne prilike da se uradi dobro da se zarade dobra dijela za sve one koji to žele, da se sa malim novčanim prilozima napravi puno. Evo ima nas masaAllah u mnogim gupam po 5-6 hiljada pa zar svako od nas ne bi mogao odvojiti po par maraka za ovo trajno dobro, da se dovede u red i da liči na nešto. 

 

 

 

 

Abdest na hair česmi hadži Hamze Bejtića nekad i sad

 

Hair česme bile su vid trajnog dobra (vakufa). Običaj je bio da se na njih ukleše ime vakifa, godina izgradnje i kratka poruka. U BIH podizane su još od osmanskih vremena duž glavnih prometnica. Namjena je bila za putnike namjernike da se mogu odmoriti, osvježiti i napiti.

Jednu takvu  podigao je hadži Hamza Bejtić 1973 godine, na kojoj između ostalog stoji: Bigalj česma hair hadži Begije i hadži Hamze Bejtić dolazniku i prolazniku da ugasi žeđ i da predahne 1973.

Evo vidimo slike kako je hair česma izgledala nekad davno kada je i podignuta i evo fotografija kako česma izgleda danas. Žalosno je i tužno da ovo dobro dijelo izgledao ovako. Prvo do hair česme se ne može doći jer ne postoji most koji je tu bio, a drugo sama česma je u prilično lošem stanju.

Evo još jedne prilike da se uradi dobro da se zarade dobra dijela za sve one koji to žele, da se sa malim novčanim prilozima napravi puno. Evo ima nas masaAllah u mnogim gupam po 5-6 hiljada pa zar svako od nas ne bi mogao odvojiti po par maraka za ovo trajno dobro, da se dovede u red i da liči na nešto. 

Da Vas Allah dž.š. nagradi u ovim mubarek danima….

 

 

Komentariši