Javni poziv za organizacije civilnog društva

Udruženje građana „Nešto Više“ u okviru projekta “Podrška izradi Gender akcijskih planova (GAP-ova) u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije, raspisuje Javni poziv za organizacije civilnog društva

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata na području lokalnih zajednica: Banovići, Cazin, Han Pijesak, Rogatica, Teslić i Živinice

 

05/06/2020

Udruženje građana „Nešto Više“ u okviru projekta “Podrška izradi Gender akcijskih planova (GAP-ova) u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije, raspisuje Javni poziv za organizacije civilnog društva

 

Podnosioci projektnih prijedloga trebalo bi da predlože projekte koji doprinose unapređenju ekonomskog položaja žena, odnosno ravnopravnosti polova u lokalnoj zajednici, i koji su u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim praksama.

 

Potencijalnim aplikantima se sugeriše da, prilikom izrade projektnih prijedloga, kontaktiraju Koordinatore radnih grupa za izradu Lokalnog Gender akcijskog plana u navedenim lokalnim zajednicama, u cilju usaglašavanja projekte ideje sa identifikovanim mjerama za postizanje ravnopravnosti na lokalnom nivou. Imena i kontakti Koordinatora se mogu dobiti upitom na i-mejl: prijava@nestovise.org ili telefon 066/711-274 od 12.00 do 14.00 časova svakog radnog dana.

 

Iznos sredstava koja se traže u projektnom prijedlogu ne može biti manji od 5.000 KM, niti veći od 10.000 KM, ne uključujući doprinos Aplikanta. Maksimalan iznos budžeta može da bude 11.000 KM – 10.000 KM sredstava od UG “Nešto Više” + 10% učešća Aplikanta.

 

Podnosioci projektnih prijedloga moraju osigurati najmanje 10% sredstava u novcu/robama/uslugama od ukupno traženog iznosa. Projekti bi trebalo da traju maksimalno četiri (4) mjeseca i moraju biti implementirani u periodu jun – oktobar 2020. godine.

 

Početak projekta podrazumijeva datum potpisivanja ugovora, koje se očekuje u junu mjesecu 2020. godine, a projekat se završava kada se dostave završni narativni i finansijski izvještaji.

 

Tokom implementacije projekata, jedina osoba iz organizacije će biti koordinator/ka i biće odgovorna za implementaciju, upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema UG “Nešto Više”.

 

Iznosi za angažovanje personala (naknada za projekat koordinatora ili računovođe) kao i iznosi administrativnih troškova granta (troškovi zakupa kancelarije, režijski troškovi, kancelarijski materijal, faks/telefon/internet, bankovna provizija itd) ne premašuju 30% od ukupnog iznosa budžeta projekta.

 

LOKACIJA

 

Projekti moraju biti implementirani na području lokalnih zajednica Banovići, Cazin, Han Pijesak, Rogatica, Teslić i Živinice, odnosno korisnici/e projekta moraju biti stanovnici navedenih lokalnih zajednica. Za svaku zajednicu će biti podržan jedan projektni prijedlog.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije osnovane prema važećim zakonima o udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine, čije se sjedište nalazi u jednoj od nabrojanih lokalnih zajednica, odnosno aktivno provode svoje aktivnosti u toj zajednici.

 

Podnosilac može predati više od jednog projektnog prijedloga sa odvojenim prijavnim formularima i dokumentacijom za svakog od njih, a finansiraće se samo jedan uspješno ocijenjen i odabran projekat.

 

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE

 

Rok za prijavu: Nedjelja, 14.06.2020. do 17 časova

Način dostave: Elektronski u PDF formatu

Adresa za dostavu: prijava@nestovise.org

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem i-mejla prijava@nestovise.org najkasnije do 12.06.2020. do 12 časova ili radnim danima od 12 do 14 časova na broj telefona 066/711-274.

 

U slučaju potrebe, rok za prijem aplikacija može biti produžen.

 

Obaveznu dokumentaciju moguće je preuzeti ovdje: https://nestovise.org/2020/06/03/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-na-podrucju-lokalnih-zajednica-banovici-cazin-han-pijesak-rogatica-teslic-i-zivinice/

Komentariši