NA PODRUČJU OPĆINE ROGATICA JOŠ UVIJEK SE TRAGA ZA 294 OSOBE

PREMA PODACIMA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BiH OD 12.02.2020. GODINE, A PREMA PRIJAVAMA PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH NA PODRUČJU OPĆINE ROGATICA JOŠ UVIJEK SE TRAGA ZA 294 OSOBE PREMA SLJEDEĆEM TABELARNOM PREGLEDU:

 

 

PREMA PODACIMA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BiH OD 12.02.2020. GODINE, A PREMA PRIJAVAMA PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH NA PODRUČJU OPĆINE ROGATICA JOŠ UVIJEK SE TRAGA ZA 294 OSOBE PREMA SLJEDEĆEM TABELARNOM PREGLEDU:

 

R.br PREZIME IME IME OCA POL Datum rođenja Mjesto rođenja Općina rođenja Datum
nestanka
Mjesto nestanka Identificiran   
1 AGIĆ DEDO SEJFO M 27.01.1960 STARA GORA ROGATICA 14.09.1992 ŽEPA‐ROGATICA NE  
2 AGIĆ NAZA HAKIJA F 05.11.1922 SOKOLOVIĆI SOKOLAC 19.06.1992 ROGATICA NE  
3 AJANOVIĆ ALMASA JUSUF F 20.06.1898 PRISOJE GORAŽDE 04.06.1992 ŠLJEDOVIĆI NE  
4 AJANOVIĆ ARIF NAIL M 28.03.1930 ŠLJEDOVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
5 AJANOVIĆ NEDŽIB HAKIJA M 12.12.1940 ŠLJEDOVIĆI ROGATICA 01.05.1992 ROGATICA NE  
6 AJANOVIĆ ŠAĆIRA IBRAHIM F 20.12.1906 DONJA CRNČA VIŠEGRAD 01.05.1992 ROGATICA NE  
7 AJANOVIĆ ZUFER NAIL M 23.03.1937 ŠLJEDOVIĆI ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
8 AKŠAMIJA HASAN ABDULKADIR M 07.09.1942 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
9 AKŠAMIJA MIDHAT ABDULKADIR M 10.12.1939 ROGATICA ROGATICA 24.07.1992 ROGATICA NE  
10 ALAJBEGOVIĆ HANIFA SUAD F 03.01.1909 DŽANKIĆI VIŠEGRAD 01.05.1992 VRAGOLOVI NE  
11 ALIĆ ARIF ALIJA M 22.06.1905 PRIBOŠIJEVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
12 ALIĆ RAMIZ ARIF M 20.10.1939 PRIBOŠIJEVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
13 ALIĆ REDŽO RAMO M 25.11.1965 POTOČARI SREBRENICA 11.09.1995 ŽEPA NE  
14 ARUKOVIĆ MEJREMA MUJO F 01.05.1905 ROGATICA ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
15 ARUKOVIĆ SULJO MUJO M 1896‐03‐12 BERKOVIĆI ROGATICA 01.05.1992 BERKOVIĆI NE  
16 AVDIĆ BEHADIL HILMO M 25.07.1967 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 25.07.1995 ZEPA NE  
17 AVDIĆ HAJRO ALIJA M 23.11.1960 RAĐENOVIĆI SREBRENICA 05.07.1995 ŽEPA NE  
18 AZIZOVIĆ DŽEMAL SULEJMAN M 21.11.1958 ROGATICA ROGATICA 27.05.1993 STARČIĆI NE  
19 BABIĆ ALIJA AHMED M 10.10.1912 ROGATICA ROGATICA 01.06.1992 ROGATICA NE  
20 BABIĆ ŠEMSA ENES F 15.05.1922 ROGATICA ROGATICA 01.06.1992 ROGATICA NE  
21 BAJIĆ ENVER HUSO M 05.07.1965 VRATAR ROGATICA 11.05.1992 BORIKE NE  
22 BAJIĆ MURADIF BEĆIR M 20.05.1956 VRATAR ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
23 BAJIĆ NURKO ISMET M 08.04.1953 VRATAR ROGATICA 19.06.1992 BABNJAK NE  
24 BAJIĆ SUAD JUSUF M 26.10.1966 VRATAR ROGATICA 12.05.1992 BORIKE NE  
25 BAJRAKTAREVIĆ MEMIŠ SULJO M 17.06.1930 VAROŠIŠTE ROGATICA 09.07.1992 MESIĆI NE  
26 BARUKČIĆ ZIJAD MEHMED M 17.05.1972 LOZNICA LOZNICA 01.08.1995 ŽEPA NE  
27 BEGIĆ FATIMA LUTVO F 11.12.1935 ROGATICA ROGATICA 01.09.1992 ROGATICA NE  
28 BEGIĆ VAHID MEHMED M 23.07.1962 VRATAR ROGATICA 25.08.1992 ŠLJIVNO NE  
29 BEKTO IBRO SULEJMAN M 05.11.1955 PRELJUBOVIĆI SOKOLAC 08.06.1992 MAĐER NE  
30 BEŠLIJA MUSTAFA SALIH M 03.08.1942 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO 02.08.1992 ROGATICA NE  
31 BIČIĆ AGO SARIJA M 01.07.1949 BOROVAC ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
32 BIČIĆ SARIJA MURAT M 18.03.1922 BOROVAC ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
33 BOGILOVIĆ ALJO ALIJA M 15.04.1941 GODOMILJE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
34 BOGILOVIĆ EMKA NAZIF F 05.05.1923 GODOMILJE ROGATICA 01.08.1992 GODOMILJE NE  
35 BOGILOVIĆ MEHO OSMAN M 08.08.1922 GODOMILJE ROGATICA 01.08.1992 GODOMILJE NE  
36 BOGILOVIĆ SULEJMAN EDHEM M 01.02.1943 BABLJAK ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
37 BRADARAC ALIJA SALKO M 06.11.1930 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
38 BRANKOVIĆ NAZA ADIL F 06.11.1920 DŽINDIĆI SOKOLAC 31.07.1992 RAKITNICA NE  
39 BRANKOVIĆ RAHIMA ALIJA F 27.10.1926 BJELOGORCI ROGATICA 01.07.1992 ROGATICA NE  
40 BRANKOVIĆ ZIJAD ABDULAH M 20.11.1934 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
41 CAUSEVIC AZIZ OSMAN M 01.03.1927 PROSJECNO ROGATICA 01.07.1993 ROGATICA NE  
42 COCALIĆ ESAD ISO M 14.01.1954 ŠTITAREVO VIŠEGRAD 30.07.1995 ŽEPA NE  
43 COCALIĆ MIRSAD HUSO M 05.07.1974 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30.07.1995 ŽEPA NE  
44 CUPLOV ELVEDIN ABDULAH M 15.07.1961 GORAŽDE GORAŽDE 19.06.1992 ROGATICA NE  
45 CURIĆ MESUD DURMO M 08.08.1956 MEDNA LUKA ROGATICA 08.05.1992 MEDNA LUKA NE  
46 CVIJETIĆ RADENKO SAVA M 20.06.1927 ROGATICA ROGATICA 16.06.1992 ROGATICA NE  
47 ČAMDŽIĆ HUSEJIN SULEJMAN M 10.03.1954 KARAČIĆI SREBRENICA 11.07.1995 ŽEPA NE  
48 ČAMDŽIJA SEID AGAN M 05.02.1957 KUKAVICE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
49 ČAMO KADIRA NURKO F 12.09.1961 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
50 ČAUŠEVIĆ BILAL MUZAFER M 25.10.1971 SOČICE ROGATICA 21.09.1992 SOČICE NE  
51 ČAUŠEVIĆ LATIFA ADEM F 20.10.1912 ŽIVOJEVIĆI ROGATICA 01.06.1992 ROGATICA NE  
52 ČAVALIĆ FAIK MUSTAFA M 16.02.1949 BRČKO BRČKO 19.06.1992 ROGATICA NE  
53 ČAVČIĆ ĆAMIL EDHEM M 10.01.1958 ČAVČIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
54 ČAVČIĆ HALIL ĆAMIL M 15.11.1947 ČAVČIĆI ROGATICA 04.08.1995 ŽEPA NE  
55 ČAVČIĆ KEMAL SALIH M 12.04.1965 ČAVČIĆI ROGATICA 22.06.1992 HOLUČ NE  
56 ČAVČIĆ MEHMED ADEM M 09.04.1934 ČAVČIĆI ROGATICA 19.06.1992 PAŠIĆA KULA NE  
57 ČAVČIĆ MEHMED EDHEM M 23.03.1961 ČAVČIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
58 ČAVKUŠIĆ LATIF IBRAHIM M 18.04.1970 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 26.08.1992 STARI BROD NE  
59 ČAVKUŠIĆ ŠEVKO ADEM M 12.04.1964 KAMENICA VIŠEGRAD 31.07.1995 ŽEPA NE  
60 ČAVRK MIRSAD IBRAHIM M 15.12.1958 FILIPOVIĆI FOČA 01.06.1992 GOSIN NE  
61 ČENGIĆ SEJDALIJA SALIH M 09.05.1926 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
62 ČIMPO SAKIB MURADIF M 21.05.1960 FOČA FOČA 30.04.1992 STJENICE NE  
63 ČOHODAR DENIS ŠEFIK M 14.07.1967 ROGATICA ROGATICA 01.08.1992 ROGATICA NE  
64 ČOLIĆ AVDO HASAN M 12.03.1934 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
65 ČOLIĆ HAZIM SULJO M 20.07.1934 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
66 ČOLIĆ KEMO AVDO M 15.11.1957 ROGATICA ROGATICA 20.07.1992 BRČIGOVO NE  
67 ČOLIĆ MINA RAMIZ F 01.10.1938 FOČA FOČA 22.05.1992 ROGATICA NE  
68 ČOLIĆ SAKIB HAZIM M 19.01.1956 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
69 ČOLIĆ TIFA ATIF F 10.02.1917 KUSTURICE ROGATICA 01.05.1992 LEPENICA NE  
70 ČUKOJEVIĆ HALIMA NEZIR F 17.07.1908 VRAGOLOVI ROGATICA 01.06.1992 ČUKOJEVIĆI NE  
71 ĆATIĆ HAMDO UZEIR M 15.02.1929 TRNOVO ROGATICA 15.06.1992 ROGATICA NE  
72 ĆATIĆ SAFIJA SULJO F 10.01.1936 MEĐEĐA VIŠEGRAD 15.06.1992 ROGATICA NE  
73 ĆATIĆ SINAN MUHAMED M 03.10.1937 KOZADRE ROGATICA 17.08.1992 KOZADRE NE  
74 ĆESKO ŠAĆIR RASIM M 10.08.1966 VRATAR ROGATICA 22.07.1995 VRATAR NE  
75 ĆUREVAC HAJRO DERVO M 20.08.1928 DOBROUŠČIĆI ROGATICA 17.06.1992 ROGATICA NE  
76 ĆUREVAC SEJDALIJA SULEJMAN M 15.01.1969 DOBROUŠČIĆI ROGATICA 04.06.1992 SELJANI NE  
77 ĆUREVAC UZEIR HASAN M 01.07.1937 SELJANI ROGATICA 04.06.1992 SELJANI NE  
78 DELIĆ SABIT NAZIF M 20.11.1970 KUTUZERO SREBRENICA 27.07.1995 ŽEPA NE  
79 DELIĆ SEJAD MUNIB M 18.05.1965 OSMAČE SREBRENICA 11.08.1995 ŽEPA NE  
80 DEMIROVIĆ SALKO ĆAMIL M 18.09.1935 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 19.06.1992 ROGATICA NE  
81 DERVIŠAGIĆ NURKO HAMID M 11.05.1969 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 29.07.1995 ŽEPA NE  
82 DIZDAREVIĆ ŠEĆO MUJO M 02.10.1957 ŠETIĆI ROGATICA 01.05.1992 RAKITNICA‐BORIKE NE  
83 DIZDAREVIĆ ŠEMSUDIN HAMED M 02.02.1972 ŠETIĆI ROGATICA 02.05.1992 BORIKE NE  
84 DRECA NEDŽAD SMAIL M 05.09.1959 FOČA FOČA 22.10.1992 DRAGOJEVIĆI NE  
85 DUDEVIĆ KADRIJA MUJO M 03.01.1972 KAMENICA VIŠEGRAD 13.08.1995 ŽEPA NE  
86 DŽAFEROVIĆ ALIJA RAMIZ M 03.09.1965 KUKAVICE ROGATICA 01.09.1992 ROGATICA NE  
87 DŽIHANIĆ NURKO RAŠID M 01.01.1922 PETAČINE RUDO 19.06.1992 ROGATICA NE  
88 FAZLIĆ MUAZ SULEJMAN M 10.09.1972 BOROVAC ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
89 FERIĆ ENVER MUŠAN M 14.10.1969 VELIKA GOSTILJA VIŠEGRAD 30.07.1995 ŽEPA NE  
90 FERIZ HABIBA JUSO F 09.03.1916 KRAMER SELO ROGATICA 01.08.1992 VRAGOLOVI NE  
91 FERIZ RAZIJA OSMAN F 08.02.1935 VRAGOLOVI ROGATICA 19.09.1992 VRAGOLOVI NE  
92 GAGULA SAKIB TAIB M 27.08.1944 PALE PALE 19.06.1992 ROGATICA NE  
93 GARAGIĆ MURIS SULEJMAN M 04.04.1935 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
94 GRABOVICA BEHKA EJUB F 28.03.1960 DOBRAŠINA ROGATICA 02.08.1992 DOBRAŠINA NE  
95 GRABOVICA FATIMA HAMID F 15.04.1923 VLAHOVIĆI GORAŽDE 02.08.1992 KOZADRE NE  
96 HADŽIHASANOVIĆ DEVLA HAKIJA F 29.05.1918 SOKOLOVIĆI SOKOLAC 03.08.1992 BREZJE NE  
97 HADŽIHASANOVIĆ MESUD RAMIZ M 23.10.1948 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO 19.06.1992 VRAGOLOVI NE  
98 HADŽIHASANOVIĆ ZEHRUDIN HAMDO M 07.02.1953 BREZJE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
99 HALILOVIĆ RASEMA NURKO F 20.03.1940 MEDNA LUKA ROGATICA 01.06.1992 MEDNA LUKA NE  
100 HALILOVIĆ SEAD MEMIŠ M 16.01.1965 MEDNA LUKA ROGATICA 08.05.1992 MEDNA LUKA NE  
101 HARBINJA VAHID MEHO M 01.01.1956 DOBRAŠINA ROGATICA 16.07.1992 ROGATICA NE  
102 HASANOVIĆ BEĆIR ŠABAN M 09.06.1951 KONJEVIĆI BRATUNAC 03.03.1994 ŽEPA NE  
103 HASANOVIĆ HAMED JUSUF M 12.01.1964 SKENDEROVIĆI SREBRENICA 30.07.1995 ŽEPA NE  
104 HASANOVIĆ VEHBIJA NAZIF M 25.05.1949 PIRIĆI BRATUNAC 11.08.1995 ŽEPA NE  
105 HEĆO FUAD AHMED M 18.03.1965 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
106 HODŽIĆ AHMET AVDO M 08.05.1924 KOVANJ ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
107 HODŽIĆ AHMET NAIL M 04.07.1939 KOSTAJNICA KOSTAJNICA 10.06.1992 ROGATICA NE  
108 HODŽIĆ ALMASA HAMED F 08.02.1949 ŽIVALJEVIĆI ROGATICA 02.08.1992 KOZADRE NE  
109 HODŽIĆ AMINA MUSTAFA F 05.06.1934 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
110 HODŽIĆ EMIN MEHMED M 19.06.1963 ŽLIJEB VIŠEGRAD 01.09.1992 ŽEPA NE  
111 HODŽIĆ EMINA IBRO F 12.11.1928 KOPJEVIĆI ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
112 HODŽIĆ HASIB HASAN M 25.09.1942 MRAVICA PRNJAVOR 01.06.1992 ROGATICA NE  
113 HODŽIĆ HAŠIM MUHAMED M 11.04.1949 POBUĐE BRATUNAC 16.06.1992 ROGATICA NE  
114 HODŽIĆ IBRO ABDURAHMAN M 09.05.1928 VRELO ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
115 HODŽIĆ LATIF ISMET M 15.08.1958 GRDIJEVIĆI FOČA 19.06.1992 ROGATICA NE  
116 HODŽIĆ MEHMED MURADIF M 06.06.1957 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 UL. RUDO BR 2 NE  
117 HODŽIĆ MIRSADA NURKO F 07.02.1967 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
118 HODŽIĆ NAZIF SINAN M 05.04.1927 VRELO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
119 HODŽIĆ REFIK ABDULAH M 27.01.1959 VRELO ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
120 HODŽIĆ SALIH MURADIF M 23.10.1959 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 UL. RUDO BR 2 NE  
121 HOLUČLIĆ DURMO AVDO M 01.02.1925 ROGATICA ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
122 HOLUČLIĆ MUBERIS DURMO M 15.08.1954 ROGATICA ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
123 HRUSTEMOVIĆ ŠAĆIR VEJSIL M 08.03.1925 GAZIJE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
124 HUREMOVIĆ HAJRO SABIT M 20.08.1936 OSOVO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
125 HUREMOVIĆ SEJDA NEZIR F 11.04.1940 LEPENICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
126 HURKO ABDULAH SALKO M 20.05.1928 MAĐER ROGATICA 14.08.1992 MAĐER NE  
127 HURKO BJELKA SALKO F 07.06.1924 KOPJEVIĆI ROGATICA 01.04.1992 MAĐER NE  
128 HURKO JAKUF SALKO M 03.10.1929 KOPJEVIĆI ROGATICA 24.08.1992 KOPJEVIĆI NE  
129 HURKO PEMBA DURMO F 10.03.1910 VRAGOLOVI ROGATICA 14.08.1992 MAĐER NE  
130 HURLA AVDO MEHMED M 12.06.1955 MEĐURJEČJE ČAJNIČE 19.06.1992 ROGATICA NE  
131 IMAMOVIC AHMED SARIJA M 01.01.1940 ZEPA ROGATICA 18.06.1992 ROGATICA NE  
132 ISAKOVIĆ RAMIZ HASAN M 15.02.1932 ŽIVALJEVIĆI ROGATICA 06.05.1992 ŽIVALJEVIĆI NE  
133 JAMAKOVIĆ HIMZO MUJO M 21.01.1951 ŠENA KRENA ROGATICA 10.08.1992 ŠETIĆI NE  
134 JAMAKOVIĆ SABIT RAŠID M 11.09.1935 ŠENA KRENA ROGATICA 20.10.1992 ŠENA KRENA NE  
135 JAMAKOVIĆ SADUDIN SABIT M 15.04.1965 ŠENA KRENA ROGATICA 20.10.1992 ŠENA KRENA NE  
136 JUSUPOVIĆ ADEM ISMET M 27.02.1951 PODŽEPLJE HAN PIJESAK 05.07.1992 TATINICA NE  
137 JUSUPOVIĆ RAMIZ HASAN M 04.08.1946 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
138 KADRIĆ ZAHID EJUB M 08.06.1929 HLADILA GORAŽDE 29.09.1992 MESIĆI NE  
139 KAHVEDŽIĆ ALIJA ASIM M 20.04.1957 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
140 KAHVEDŽIĆ ASIM NAIL M 12.04.1930 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
141 KAHVEDŽIĆ MEHMEDALIJA SALKO M 06.01.1940 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
142 KAHVEDŽIĆ RAMIZ ASIM M 19.09.1953 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
143 KAHVEDŽIĆ RASIM ASIM M 24.04.1951 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
144 KAHVEDŽIĆ SAMIR RASIM M 17.08.1975 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
145 KAPO FATA OMER F 03.02.1908 DOBRAČE ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
146 KARAHMET RAMIZA HAMID F 19.11.1939 VRAGOLOVI ROGATICA 19.09.1992 VRAGOLOVI NE  
147 KARČIĆ NURDIN SULJO M 19.10.1964 GORNJA CRNČA VIŠEGRAD 07.08.1992 ŽEPA NE  
148 KARČIĆ SULEJMEN IBRIŠIM M 10.07.1938 CRNČA VIŠEGRAD 28.07.1992 ŽEPA NE  
149 KARIĆ BEHARA ZULFO F 14.08.1914 TOČIONIK SOKOLAC 04.06.1992 BJELOGORCI NE  
150 KAROVIĆ MIRSAD SELIM M 07.05.1955 VRAGOLOVI ROGATICA 01.09.1992 RELACIJA MESIĆI‐VRAGOLOVI NE  
151 KARTAL ADIL OMER M 18.08.1969 BEGZADIĆI ROGATICA 18.08.1992 BABLJAK NE  
152 KARTAL MAIDA IBRAHIM F 17.11.1934 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
153 KARTAL MEHO MEHMED M 14.02.1916 ZAKOMO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
154 KARTAL RUSMIR MEHO M 05.05.1967 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
155 KONAKOVIĆ ĆAMIL MEHMED M 15.08.1903 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
156 KOZIĆ NEZIR RAGIB M 10.07.1934 KOZIĆI ROGATICA 01.06.1992 KOZIĆI NE  
157 KRAŠIĆ SEMIZ SULEJMEN M 27.11.1957 KRAŠIĆI GORAŽDE 02.05.1992 ROGATICA NE  
158 KUJOVIĆ HUSO NEZIR M 08.05.1936 VAROŠIŠTE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
159 KUJOVIĆ MUNIRA HAMED F 01.12.1945 KARAČIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
160 KULIĆ ALIJA MAHMUT M 01.01.1937 GOĐENJE HAN PIJESAK 19.06.1992 ROGATICA NE  
161 KULIĆ AMELA MUSTAFA F 23.05.1986 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO 29.06.1992 SUROVI NE  
162 KULIĆ HAJRIJA ADEM F 10.07.1933 KARAČIĆI ROGATICA 29.06.1992 SUROVI NE  
163 KULIĆ SULJO MALKAN M 02.02.1929 VAROŠIŠTE ROGATICA 10.05.1992 VAROŠIŠTE NE  
164 KULIĆ ŠAHA MEHMED F 08.03.1923 OSJEČANI ROGATICA 10.05.1992 SUROVI NE  
165 KURTIĆ EDHEM SALIH M 25.02.1956 VRATAR ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
166 KURTIĆ HAMED HUSO M 15.02.1928 VRATAR ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
167 KUSTURA ZAHID AHMO M 26.09.1937 JASENICE ROGATICA 01.01.1992 ROGATICA NE  
168 LIHIC AVDO ALIJA M 01.01.1935 ROGATICA ROGATICA 01.01.1992 ROGATICA NE  
169 LIHIC NEZIR ALIJA M 01.01.1941 ROGATICA ROGATICA 01.01.1992 ROGATICA NE  
170 LISIĆ FADIL MEHMED M 15.05.1958 LJUBOMIŠLJE ROGATICA 29.07.1995 ŽEPA NE  
171 LISIĆ MESUD GALIB M 18.10.1968 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
172 LUTVIĆ AVDIJA AVDO M 03.06.1953 ZAKOMO ROGATICA 17.06.1992 ROGATICA NE  
173 MAHMUTOVIĆ AHMO HUSO M 13.09.1933 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
174 MAKAŠ ABID ŠAĆIR M 15.05.1914 KUKAVICE ROGATICE 19.06.1992 ROGATICA NE  
175 MAKAŠ HABIBA AHMET F 05.06.1943 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
176 MAKAŠ NUSRET ABID M 10.10.1937 KUKAVICE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
177 MAKAŠ RAZIJA VELIJA F 10.06.1922 KUKAVICE ROGATICA 11.06.1992 VAROŠIŠTE NE  
178 MANDŽO DRAGOSLAV ZORKA‐MAJKA M 20.07.1964 MIŠEVINA ROGATICA 02.03.1994 KOSOVO NE  
179 MATIC LJUBICA PETAR F 15.09.1920 01.01.1993 ROGATICA NE  
180 MEHIĆ ADIL OSMAN M 10.06.1958 DUB ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
181 MEHIĆ AVDO OSMAN M 27.05.1951 DUB ROGATICA 05.08.1992 POKRIVENIK NE  
182 MIKOVČIĆ ZLATKO ANKA M 01.03.1930 NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 29.05.1992 ROGATICA NE  
183 MILADINOVIĆ SLOBODAN DANILO M 06.05.1944 VRAŽALICE ROGATICA 06.09.1992 VRAŽALICE NE  
184 MILADINOVIĆ STANOJKA MILOŠ F 15.01.1945 BULOZI ROGATICA 06.09.1992 VRAŽALICE NE  
185 MILIĆ DŽEHVA MUŠAN F 12.02.1920 TURKOVIĆI PALE 01.04.1992 ROGATICA NE  
186 MILIĆ ENVER ALIJA M 24.04.1949 MAHAL ROGATICA 01.05.1992 ROGATICA NE  
187 MUFTIĆ FUAD SEJFUDIN M 30.05.1932 ROGATICA ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
188 MUFTIĆ SAMIR FUAD M 24.11.1973 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO 20.06.1992 ROGATICA NE  
189 MUHIĆ ĆAMKA ŠEĆO F 01.01.1914 OSOVO ROGATICA 01.08.1992 ROGATICA NE  
190 MUHIĆ RAŠIDA SALKO F 05.02.1919 ŠATOROVIĆI ROGATICA 16.06.1992 ROGATICA NE  
191 MUHIĆ TAIB IBRAHIM M 10.09.1953 ROGATICA ROGATICA 16.06.1992 ROGATICA NE  
192 MUJČINOVIĆ HASKA ALIJA F 27.10.1923 VRATAR ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
193 MUJIĆ VAHIDIN MUSTAFA M 19.09.1974 VOLJAVICA BRATUNAC 27.07.1995 ŽEPA NE  
194 MUŠOVIĆ ADIL VELIJA M 28.01.1947 ZAKOMO ROGATICA 20.10.1992 ZAKOMO NE  
195 MUŠOVIĆ NAIL ALIJA M 30.06.1956 ZAKOMO ROGATICA 20.10.1992 ZAKOMO NE  
196 NALBANTIĆ AHMED HALID M 10.05.1910 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
197 NALBANTIĆ BAKIR AHMED M 15.01.1955 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
198 NALBANTIĆ BEHADIL ADIL M 03.01.1942 OSOVO ROGATICA 22.07.1992 ROGATICA NE  
199 NALBANTIĆ HASAN RAŠID M 10.10.1900 ROGATICA ROGATICA 01.07.1992 ROGATICA NE  
200 NALBANTIĆ RASIM MUHAMED M 18.10.1964 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
201 OMANOVIĆ EDHEM MEHO M 13.09.1939 LJUBOMIŠLJE ROGATICA 15.05.1992 BABLJAK NE  
202 OMANOVIĆ MIRSAD HIMZO M 04.08.1969 ROGATICA ROGATICA 28.05.1993 ROGATICA NE  
203 OMANOVIĆ OMER HILMO M 10.09.1974 LJUBOMIŠLJE ROGATICA 01.06.1992 BABLJAK NE  
204 OMERAGIĆ ALIJA AHMET M 05.05.1931 ORAHOVO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
205 OMERAGIĆ HIMZO HAMID M 04.04.1949 KOPJEVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
206 OPRAŠIĆ RUKIJA SABIT F 02.08.1932 OPRAŠIĆI ROGATICA 22.06.1992 KOVANJ NE  
207 OSMANOVIĆ RIFET ŠABAN M 14.10.1976 CERSKA VLASENICA 11.09.1995 ŽEPA NE  
208 OSMANOVIĆ SAKIB ZUHDO M 01.06.1966 SULICE SREBRENICA 11.08.1995 ŽEPA NE  
209 OSMANOVIĆ SALIH JAKUB M 02.10.1959 ŠETIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
210 OSMANOVIĆ SALIM JAKUF M 22.08.1954 ŠETIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
211 OSMANOVIĆ SULJO ADIL M 04.07.1932 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
212 OTAJAGIĆ NAZIF RAHMAN M 01.09.1956 PRIPEČAK ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
213 OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF M 11.12.1926 ŽEPA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
214 PARAGANLIJA HUSO ŠAĆIR M 19.02.1929 SLAP ROGATICA 27.07.1995 ŽEPA NE  
215 PARNICA ALIJA HASIB M 05.01.1947 VRATAR ROGATICA 01.06.1992 BORIKE NE  
216 PAROVIĆ MEHMED MURADIF M 09.02.1956 KOZIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
217 PAŠIĆ ABID EDHEM M 31.10.1974 RAKITNICA ROGATICA 30.07.1992 RAKITNICA NE  
218 PAŠIĆ ADIL ALIJA M 17.02.1971 RAKITNICA ROGATICA 30.07.1992 RAKITNICA NE  
219 PAŠIĆ AHMO MUSTAFA M 15.07.1933 RAKITNICA ROGATICA 02.08.1992 RAKITNICA NE  
220 PAŠIĆ SEJDA AVDO F 08.10.1907 BOROVSKO ROGATICA 31.07.1992 RAKITNICA NE  
221 PEŠTO EKREM HASAN M 23.03.1930 ROGATICA ROGATICA 10.08.1992 ROGATICA NE  
222 PETRONIĆ BRANISLAV MILAN M 04.07.1955 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO 04.06.1992 ŽEPA NE  
223 PLEHO HAMZA SALKO M 12.05.1962 BEGZADIĆI ROGATICA 27.09.1992 OSOVO NE  
224 PLEHO SELIM ZAJKO M 31.05.1912 PLEHIĆI ROGATICA 10.06.1992 ROGATICA NE  
225 POLJO ĆAMIL MEHMED M 03.05.1948 STARA GORA ROGATICA 05.05.1992 BORIKE NE  
226 POLJO ZIBA HIMZO F 10.06.1926 VLAHOVIĆI VIŠEGRAD 01.06.1992 STARI BROD NE  
227 RAĐO HAFIZA MUHAMED F 03.11.1936 VRATAR ROGATICA 12.07.1992 RAĐEVIĆI NE  
228 RAĐO MEHO HAMED M 15.01.1937 RAĐEVIĆI ROGATICA 01.07.1992 RAĐEVIĆI NE  
229 RAMIC FATIMA NEPOZNATO F 02.01.1900 CAJNICE CAJNICE 01.06.1992 ROGATICA NE  
230 RAMIĆ AHMET ALIJA M 06.07.1928 DOBROUŠIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
231 RAMIĆ AZEM MUŠAN M 15.07.1928 PRIPEĆAK ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
232 RAMIĆ FAZLIJA ALIJA M 25.03.1945 JAGODNJA BRATUNAC 11.08.1995 ŽEPA NE  
233 RIDŽIĆ ENVER ŠAĆIR M 24.09.1974 ABDULIĆI BRATUNAC 21.07.1995 ŽEPA NE  
234 RUČIĆ HALIL OSMAN M 05.02.1914 ČAVČIĆI ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
235 RUČIĆ ŠEĆA BEGO F 27.03.1927 PURTIĆI ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
236 SAČIĆ SMAIL OMER M 02.04.1938 ČELINAC ČELINAC 19.06.1992 ROGATICA NE  
237 SALAN HATA HUSO F 13.05.1900 ČUKOJEVIĆI ROGATICA 23.05.1992 ROGATICA NE  
238 SALAN IBRAHIM AHMED M 11.06.1955 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
239 SALIĆ HAMED IBRAHIM M 10.11.1927 PRIPEĆAK ŽEPA 27.07.1995 ŽEPA NE  
240 SALIHOVIĆ SEAD MEHEMED M 01.09.1974 BILJAČA BRATUNAC 11.08.1995 ŽEPA NE  
241 SARAČEVIĆ ALIJA BEKTO M 21.08.1959 LJUBOMIŠLJE ROGATICA 21.08.1995 ŽEPA‐KLADANJ RELACIJA NE  
242 SEJTARIJA ISMET JUSO M 18.08.1928 KRAMER SELO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
243 SELIMBEGOVIĆ BEHIJA HUSO F 23.09.1941 RAKITNICA ROGATICA 31.07.1992 RAKITNICA NE  
244 SELIMBEGOVIĆ NEDŽIB OMER M 24.03.1930 ARNAUTOVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
245 SELIMOVIĆ AZMIR MUJO M 12.11.1976 BAJINA BAŠTA BAJINA BAŠTA 25.07.1995 ŽEPA NE  
246 SELIMOVIĆ SABAHUDIN BAJRO M 19.10.1964 ZALUŽJE BRATUNAC 27.07.1995 ŽEPA NE  
247 SIJERČIĆ MUSTAFA MUHAMED M 31.01.1929 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
248 SIJERČIĆ SALEM MUHAMED M 15.09.1932 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
249 SMAJIĆ NURIJA NURKO M 20.11.1946 OŠKOPLJE ROGATICA 25.05.1992 ROGATICA NE  
250 SOKOLOVIĆ HAFIZA ZAHIR F 01.05.1900 ROGATICA ROGATICA 01.06.1992 ROGATICA NE  
251 STANIŠIĆ RADENKO SVETOZAR M 12.07.1953 USTIPRAČA GORAŽDE 04.06.1992 ŽEPA NE  
252 SUĆESKA NURKO HUSEIN M 28.11.1955 ROGATICA ROGATICA 22.06.1992 ROGATICA NE  
253 SUVALIJA SULEJMAN UZEIR M 08.08.1946 ROGATICA ROGATICA 20.06.1992 ROGATICA NE  
254 ŠABANIĆ MEHO MEHMED M 05.06.1947 OKRUGLO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
255 ŠABANIĆ MUJO LUTVO M 01.02.1969 ŠATOROVIĆI ROGATICA 19.05.1992 ŠATOROVIĆI NE  
256 ŠABANIĆ SUVAD MEHMED M 20.11.1951 OKRUGLO ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
257 ŠAHINOVIĆ HUSEIN SULJO M 02.11.1950 HUM FOČA 01.07.1992 ROGATICA NE  
258 ŠAHINOVIĆ MURAT ŠAĆIR M 14.07.1958 HUM FOČA 30.04.1992 STJENICE NE  
259 ŠATROVIĆ ĆAMIL EMIN M 09.11.1937 BORIKE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
260 ŠATROVIĆ HALIL AHMET M 10.05.1909 BORIKA ROGATICA 12.06.1992 ROGATICA NE  
261 ŠATROVIĆ RAMIZ EMIN M 10.02.1934 BORIKE ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
262 ŠEHIĆ ASIM HASAN M 12.05.1940 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
263 ŠEHIĆ ŠERIF HAJRUDIN M 02.05.1967 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
264 ŠKALJIĆ DEVLA MUSTAFA F 07.05.1925 ROGATICA ROGATICA 11.06.1992 ROGATICA NE  
265 ŠKALJIĆ HAZIM TAIB M 17.06.1951 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
266 ŠKALJIĆ TAIB MEHO M 05.01.1924 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
267 ŠTETA HAŠIM ABDULAH M 30.04.1934 ŠENA KRENA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
268 ŠTETA NAZIJA RAMO F 30.01.1947 ZAGAJEVI ROGATICA 01.01.1993 RADAVE NE  
269 TABAKOVIĆ FADIL ŠAĆIR M 16.01.1940 SLAP ROGATICA 05.05.1992 ROGATICA NE  
270 TABAKOVIĆ SALIM ABDULAH M 15.06.1975 SLAP ROGATICA 30.07.1995 ŽEPA NE  
271 TESKEREDŽIĆ EMIR JAKUB M 18.12.1970 ROGATICA ROGATICA 01.10.1992 ROGATICA NE  
272 TESKEREDŽIĆ SENIJA JUSUF F 01.09.1946 KOTORSKO DOBOJ 01.10.1992 ROGATICA NE  
273 TORLAK EDHEM MEHEMED M 01.01.1945 27.07.1995 ZEPA NE  
274 TRIVKOVIĆ GORAN RADIVOJE M 12.08.1972 ROGATICA ROGATICA 01.09.1992 ROGATICA NE  
275 VATREŠ ISMET ASIM M 21.01.1966 ROGATICA ROGATICA 08.05.1992 MEDNA LUKA NE  
276 VATREŠ MEHMED ŠEĆAN M 26.10.1949 RIBIOC ROGATICA 12.06.1992 KUKAVICE NE  
277 VEJZOVIĆ HAKIJA HAJRO M 11.01.1968 PROHIĆI SREBRENICA 01.08.1995 ŽEPA NE  
278 VEJZOVIĆ RAMIZ BEKTO M 14.05.1955 PROHIĆI SREBRENICA 25.07.1995 ŽEPA NE  
279 VELIĆ NADIRA RAMO F 22.07.1944 PLAV GUSINJE 01.06.1992 ROGATICA NE  
280 VRAŽALICA AMIR OSMAN M 08.10.1924 ROGATICA ROGATICA 31.07.1992 RAKITNICA NE  
281 ZEC HAFIZA MUSTAFA F 10.07.1900 ROGATICA ROGATICA 01.06.1992 ROGATICA NE  
282 ZIMIĆ ĆAMKA ĆAMIL F 05.06.1909 ROGATICA ROGATICA 01.04.1992 ZIMIĆI NE  
283 ZIMIĆ HATIDŽA FEHRAT F 07.02.1926 ŠATOROVIĆI ROGATICA 02.08.1992 KRAMER SELO NE  
284 ZIVALJ VASVIJA HASIM F 1896‐01‐01 ZIVALJEVICI ROGATICA 20.05.1992 ROGATICA NE  
285 ZUBEROVIĆ AHMED REDŽO M 18.01.1953 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
286 ZUBEROVIĆ AHMEDIN AHMED M 11.10.1989 FOČA FOČA 19.06.1992 ROGATICA NE  
287 ZUBEROVIĆ ANES AHMED M 27.04.1991 ROGATICA ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
288 ZUBEROVIĆ REFIKA RAGIB F 06.09.1960 KOPJEVIĆI ROGATICA 19.06.1992 ROGATICA NE  
289 ZULFIĆ NASKO DERVO M 20.02.1939 BABLJAK ROGATICA 12.07.1992 BABLJAK NE  
290 ZULFIĆ OMER ĆAMIL M 10.01.1967 BABLJAK ROGATICA 15.07.1992 BABLJAK NE  
291 ZULFIĆ SEAD NASKO M 25.05.1976 BABLJAK ROGATICA 12.07.1992 BABLJAK NE  
292 ZULFIĆ SEJDALIJA NASKO M 27.04.1955 BABLJAK ROGATICA 12.07.1992 BABLJAK NE  
293 ZULFIĆ SENAD NASKO M 12.02.1970 ROGATICA ROGATICA 12.07.1992 BABLJAK NE  
294 ŽIVALJ ESAD MUJO 20.02.1937 ŽIVALJEVIĆI ROGATICA 01.09.1993 ŽIVALJEVIĆI NE  
                       

Komentariši