Memorijalni centar Srebrenica istražuje lokalitete gdje su se dogodili zločini u Žepi

Da se ispunjava obećanje tima Memorijalnog centra Srebrenica o preduzimanju radnji na istraživanju zločina počinjenih nakon pada zaštićene zone UN-a Žepa, potvrđuju i posljednje aktivnosti na lokalitetu sela Krušev Do. Kustos i glavni istraživač Azir Osmanović pojašnjava da je ovo selo pripadalo zaštićenoj zoni UN-a zbog blizine Žepe iako teritorijalno pripada Srebrenici te da su muškarci dva dana nakon pada Žepe u julu 1995. godine iz Krušev Dola pobjegli u šumu.

 

 

 

 

Memorijalni centar Srebrenica istražuje lokalitete gdje su se dogodili zločini u Žepi

 

Da se ispunjava obećanje tima Memorijalnog centra Srebrenica o preduzimanju radnji na istraživanju zločina počinjenih nakon pada zaštićene zone UN-a Žepa, potvrđuju i posljednje aktivnosti na lokalitetu sela Krušev Do.

Kustos i glavni istraživač Azir Osmanović pojašnjava da je ovo selo pripadalo zaštićenoj zoni UN-a zbog blizine Žepe iako teritorijalno pripada Srebrenici te da su muškarci dva dana nakon pada Žepe u julu 1995. godine iz Krušev Dola pobjegli u šumu.

Prvo sklonište bilo je u šumi u blizini sela. Borovačka ravan udaljena je oko dva kilometra od sela. Usred šume nalazi se Aganova vrtača obrasla četinarskom šumom, duboko u prirodi, bila je mjesto najpogodnije da se sakriju i izgrade sklonište. Grupa je na toj lokaciji boravila 11 dana.

“Tim Memorijalnog centra u pratnji lokalnih vodiča obilazi lokalitet. Pronalazimo predmete koje su ljudi iz ove grupe koristili. Među njima je bio i bh. olimpijac Hamza Alić. Predmete u šumi je pronašao Fahim Habibović. Vođa grupe bio je Zahid Habibović. Dvadeset i jedan dan je proveo lutajući po šumama da bi napokon 18. augusta 1995. stigao u Olovo na slobodnu teritoriju”, dodaje Osmanović.

 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9Q2xilzJdos&feature=emb_title

 

Komentariši