Monografija Stare Gore općina Rogatica

Draga rodbino, dragi prijatelji, Izašla je iz štampe knjiga Monografija Stare Gore općina Rogatica, autora Osmana Agića. Tehnički elementi: Obim; 312 strana i korice, Format; B5-165 x 235, Štampa; 4/4, korice 4/0 (u boji), Uvez; tvrdi sa pokaznom vrpcom.

 

 

 

Monografija Stare Gore općina Rogatica

 

Draga rodbino, dragi prijatelji,
Izašla je iz štampe knjiga Monografija Stare Gore općina Rogatica, autora Osmana Agića.
Tehnički elementi: Obim; 312 strana i korice, Format; B5-165 x 235, Štampa; 4/4, korice 4/0 (u boji), Uvez; tvrdi sa pokaznom vrpcom.
Sadržaj:
Predgovor
2. Prirodnogeografske osobenosti naselja Stara Gora
2.1. Geografski položaj
2.2. Geomorfološke prilike
2.3. Geološke prilike
2.4. Edafske prilike
2.5. Klimatske prilike
2.6. Hidrološke prilike
3. Historiografija
3.1. Nalazišta iz prahistorijskog doba
3.2. Nalazišta iz rimskog doba
3.3. Nalazišta iz srednjeg vijeka
4. Stara Gora kroz historiju
5. Stara Gora kroz džemate
6. Konak u Staroj Gori
7. Mezaristan i groblja u Staroj Gori
8. Mesdžid u Staroj Gori
9. Osnovna škola
10. Stanovništvo
10.1. Stanovništvo Stare Gore u vrijeme osmanskog carstva
10.2. Stanovništvo Stare Gore u austrougarskom periodu
10.3. Stanovništvo Stare Gore u periodu Kraljevine Jugoslavije
10.4. Stanovništvo Stare Gore 1941. godine
10.5. Stanovništvo Stare Gore 1945. god. i kasnije
11. Agići u Bosni i Hercegovini i u svijetu
12. Genetsko porijeklo Agića iz Valjeva
13. Hronologija Agića porijeklom iz Valjeva
13.1. Agići iz Stare Gore
13.2. Agići iz naselja Duhri
13.2.1. O naselju Duhri
13.2.2. Agići iz Duhra
13.3. Agići iz Žlijeba
13.4. Agići iz Donjeg Štitareva
14. Hronologija Agića porijeklom iz Bijelog Polja
15. Hronologija Agića iz Poljanića
16. Hronologija Agića iz Knežine
17. Hronologija pripadnika prezimena Poljo
18. Porijeklo Arnautovića iz Stare Gore
19. Ćanovići iz Stare Gore
20. Vatreši iz Stare Gore
21. Obrazovna struktura Agića
21.1. Agići magistri i doktori nauka
21.2. Fakultetsko obrazovanje
21.2.1. Agići iz Stare Gore
21.2.2. Duhri
21.2.3. Donje Štitarevo
21.2.4. Knežina
22. Stradanje stanovništva u prvom svjetskom ratu
22.1. Stradanje u Staroj Gori u prvom svjetskom ratu
22.1.1. Učešće Agića u austrougarskoj vojsci u toku prvog svjetskog rata
23. Stradanje Bošnjaka u periodu 1941-1945. god.
23.1. Stradanje Bošnjaka u Staroj Gori
23.2. Stradanje Agića u naselju Žlijeb
23.3. Stradanje Agića u naselju Štitarevo – zaseok D. Štitarevo
24. Oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. god.
24.1. Događanja u općini Rogatica u periodu 1991-1992. godina i napad na Staru Goru 1992. god.
23.2 Napad na selo Žlijeb i druga susjedna sela višegradske opštine
24.3. Pregled poginulih Bošnjaka 1992. – 1995. god.
24.3.1. Stara Gora–Rogatica
24.3.2. Žlijeb – Višegrad
24.3.3. Knežina – Sokolac
24.3.4. Duhri – Kiseljak
24.3.5. Živaljevići – Rogatica
25. Povratak Bošnjaka u Staru Goru
26. Izvori i korijeni zla
26.1. Kosovski mit
26.2. Epske narodne pjesme
26.3. Načertanije
26.4. Svetosavski nacionalizam
26.5. Homogena Srbija
26.6. Memorandumi SANU 1 i 2
26.7. Negiranje Bosne, Bošnjaka i genocida
27. Agrarna reforma Kraljevine Jugoslavije
28. Očuvanje i jačanje države Bosne i Hercegovine
29. Prilozi
29.1. Spisak Agića porijeklom iz Valjeva
29.1.1. Spisak Agića iz Stare Gore
29.1.2. Spisak Agića iz Žlijeba
29.1.3. Spisak Agića iz D. Štitareva
29.1.4. Spisak Agića iz naselja Duhri – Kiseljak
29.2. Spisak Agića iz Knežine
29.3. Spisak Agića iz Stare Gore porijeklom iz Bijelog Polja
29.4. Spisak Agića iz zaseoka Poljanići porijeklom iz Rogatice
29.5. Spisak pripadnika prezimena Poljo iz Stare Gore
29.6. Spisak stradalih Agića sa područja općina Rogatica i Višegrad u periodu 1941-45. god.
29.6.1. Općina Rogatica
29.6.2. Općina Višegrad
29.7. Žrtve rata prezimena Poljo i drugih u Staroj Gori u toku 41-45. god.
29.8. Preživjeli nakon drugog svjetskog rata
29.9. Žrtve rata u naselju Živaljevići 1941-1945. god.
30. Bosni – pjesma
31. Riječ dvije na kraju
32. Izvori podataka i literatura
33. Recenzije
Autor

Komentariši