Jačanje uloge mjesnih zajednica uz podršku UNDP-a

Naime, krajem novembra Opština Rogatica je dobila obavještenje od UNDP-a da je njena prijava na Javni poziv pomenutog projekta odobrena, te da će uslijediti radna posjeta s ciljem iniciranja aktivnosti na području opštine.

 

 

 

Jačanje uloge mjesnih zajednica uz podršku UNDP-a

 

Načelnik opštine Rogatica sastao se sa Jasminom Islambegović, vođom UNDP projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” s ciljem pripreme za početak realizacije ovog projekta na području naše opštine.

Naime, krajem novembra Opština Rogatica je dobila obavještenje od UNDP-a da je njena prijava na Javni poziv pomenutog projekta odobrena, te da će uslijediti radna posjeta s ciljem iniciranja aktivnosti na području opštine.

Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH finansiraju Vlada Švajcarske i Vlada Švedske, a implementira UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalnim ministarstvom pravde, te entitetskim savezima opština i gradova.

Projekat će doprinijeti modernizaciji i jačanju uloge mjesnih zajednica kao i izgradnji kapaciteta i partnerskih odnosa.

Načelnik  je naglasio da očekuje uspješnu saradnju sa UNDP-om, te da vjeruje da će ovaj projekat dodatno unaprijediti uslove života građana na području opštine Rogatica.

 

 

Komentariši