Do sada sakupljeno 3450 KM akcija jos traje?!

Prikupljanje novčanih sredstava za akciju sanacije puta “Solakovići-Rijekovine-Piskavice”. Spisak ljudi koji su do sada donirali novac. Nadamo se da će odaziv biti još veći.

 

 

 

Prikupljanje novčanih sredstava za akciju sanacije puta “Solakovići-Rijekovine-Piskavice”.

 

Spisak ljudi koji su do sada donirali novac:

 

1. Smajić Halil (100 KM)

2. Sporišević Rasim (100 KM)

3. Sporišević Ekrem (150 KM)

4. Sporišević Asim (100 KM)

5. Sporišević Fadila (100 KM)

6. Sporišević Edhem (100 KM)

7. Sporišević Mustafa (100 KM)

8. Curić Ramiz (100 KM)

9. Džananović Sejdalija (100 KM)

10. Džananović Sinan (100 KM)

11. Džananović Arif (100 KM)

12. Džananović Mesud (100 KM)

13. Alihodžić Samir (20 KM)

14. Alagic Galib (100 KM)

15. Sporišević Omer (100 KM)

16. Sporišević Suvad (100 KM)

17. Karšić Enes (100 KM)

18. Kadrić Omer (efendija) (100 KM)

19. Kurtić Ahmo (100 KM)

20. Smajić Muhamed (100 KM)

21. Hurko Dževad (160 KM)

22. Drnda Šaban (160 KM)

23. Džananović Zukić Bahrija (160 KM)

24. Džananović Galib (100 KM)

25. Džananović Zaim (100 KM)

26. Džananović Mirsad (100 KM)

27. Džananović Midhat (100 KM)

28. Džananović Zijad (150 KM)

29. Karšić Semir (100 KM)

30. Karšić Midhat (100 KM)

31. Vahida (Vahida Karšića sestra) (100 KM)

32. Karšić Zijo (50 KM)

33. Karšić Fikret (50 KM)

34. Karšić Ekrem (50 KM)

Zahvaljujemo se na dosadašnjem odzivu svima koji su do sada dali svoj doprinos za akciju sanacije puta “Solaković-Rijekovine-Piskavice”.

Nadamo se u skorije vrijeme da će odaziv biti još veći.

 

 

Komentariši