Novi projekat u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Ukupna vrijednost projekta je 429.737 evra, od čega Opštini Rogatica pripada 231.147, a JP ,,Nacionalni park Tara” 209.097. Specifični ciljevi projekta su poboljšani kapaciteti za prevenciju, reagovanje i spasavanje u vanrednim situacijama u požarima u opštinama Rogatica i Bajina Bašta. U okviru projekta biće nabavljeno vatrogasno vozilo, interventna odijela za gašenje požara, radne uniforme i interventna vatrogasna oprema.

 

 

 

Novi projekat u okviru IPA programa prekogranične saradnje

 

Opština Rogatica će realizovati Projekat ,,Unapređenje upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području BiH i Srbije”, u okviru drugog poziva “IPA programa prekogranične saradnje Srbija – BiH”.

Ukupna vrijednost projekta je 429.737 evra, od čega Opštini Rogatica pripada 231.147, a JP ,,Nacionalni park Tara” 209.097.

Specifični ciljevi projekta su poboljšani kapaciteti za prevenciju, reagovanje i spasavanje u vanrednim situacijama u požarima u opštinama Rogatica i Bajina Bašta. U okviru projekta biće nabavljeno vatrogasno vozilo, interventna odijela za gašenje požara, radne uniforme i interventna vatrogasna oprema.

 

Komentariši