Kušić Rajko: Ime optuženog čuo putem radioveze tokom strijeljanja

U predmetu koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi za zločine počinjene na području Rogatice, putem međunarodne pravne pomoći u Sudu Bosne i Hercegovine saslušan je svjedok Tužilaštva, koji je kazao da se na dan strijeljanja zarobljenika u Duljevcima putem radioveze javila osoba koja je rekla da je Rajko Kušić.

 

SUĐENJE

Kušić Rajko: Ime optuženog čuo putem radioveze tokom strijeljanja

Aida Trepanić

1. septembra 2022.

U predmetu koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi za zločine počinjene na području Rogatice, putem međunarodne pravne pomoći u Sudu Bosne i Hercegovine saslušan je svjedok Tužilaštva, koji je kazao da se na dan strijeljanja zarobljenika u Duljevcima putem radioveze javila osoba koja je rekla da je Rajko Kušić.

 

Sutkinja Mediha Pašić je kazala da je, prema zamolnici Višeg suda u Beogradu, Sud BiH na saslušanje videokonferencijom u predmetu protiv protiv Rajka Kušića, bivšeg komandanta Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) optuženog za zločine u Rogatici, pozvao dva svjedoka, od kojih je pristupio jedan.

Armin Baždar je ispričao da je 1992. imao 14 godina te da je u to vrijeme sa ocem, majkom i sestrom živio u Seljanima, mjestu koje je od Rogatice udaljeno tri kilometra. Prisjetio se da im je 3. juna bilo onemogućeno kretanje i da se tada desio napad na ovo mjesto u kom su ubijeni “zdravo sposobni muškarci”.

“Četvrtog augusta su došli vojnici VRS-a sa izjavom kako trebaju da nas zaštite, odnosno smjeste u Srednjoškolski centar”, rekao je Baždar, dodavši da su minibusem odveli žene, djecu i starije “jer su muškarce pobili”, te da je Centar bio ustvari logor, iz kojeg su 4. augusta u večernjim satima izvodili žene i djevojčice, za koje je naknadno saznao da su silovane.

Sutradan, kako je ispričao, u jutarnjim satima su odvojili žene i starije – među kojima su bili njegovi majka, sestra i otac – od “zdravo sposobnih ljudi”. Njega su sa daidžom i još deset do 15 ljudi odveli u “Rasadnik”, gdje je bio zatvoren do dana strijeljanja – 15. augusta. Iz “Rasadnika” je, prema svjedočenju, odvođen na prinudne radove.

Kazao je da je toga dana u poslijepodnevnim satima došao Radisav Ljubinac “Pjano”, koji im je rekao da idu u neku akciju, nakon čega su odvedeni u mjesto Duljevac, gdje ih je dočekalo oko 30 vojnika VRS-a, koji su imali automatsko naoružanje. Dodao je da su im po izlasku iz minibusa vezali ruke na leđima, te da je jedan vojnik uzeo dvojicu zarobljenih, koje je vodio ispred sebe, istovremeno pucajući po jednom prevoju.

“Nisam išao u taj živi štit, ja i još četiri čovjeka smo ostali (…) Nakon toga vratili su te ljude i naredili su nam da im se priključimo. Stao sam do mog daidže, kucnuo sam ga laktom, samo mi je rekao: ‘Šuti, gotovi smo, pobit će nas’”, ispričao je on, dodavši da je tada došao i Dragoje Paunović “Špiro”.

Kazao je da je jedan od vojnika počeo da ubija jednog po jednog zarobljenika, a da je zatim “Špiro” rafalnom paljbom ubio ostale zarobljenike. Baždar je kazao da je on pogođen u lijevu nadlakticu, prilikom čega se okrenuo za 180 stepeni i pao potrbuške. Dodao je da je nakon toga pogođen i u desnu nadlakticu, nakon što je metak prošao kroz glavu njegovog daidže.

“Nastaje zatišje, i u tom momentu se pojavljuje glas preko radioveze kod ‘Špire’: Ko puca? – Ko pita? – Rajko Kušić pita – ‘Špiro’ puca”, ispričao je svjedok, koji je ubrzo nakon ovog događaja uspio pobjeći u šumarak te doći do sigurne teritorije.

Pred Sudom BiH, Paunović je 2006. godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene u Rogatici, među kojima je i strijeljanje 24 civila na livadi u Duljevcima. Godinu kasnije na deset godina zatvora je osuđen i Ljubinac.

Na upit Sudskog vijeća iz Beograda, Baždar je rekao da se ne sjeća da je u ranijoj izjavi kazao da je akcija bila po naredbi optuženog Kušića te je, na ponovno pitanje, rekao da “vjerovatno jeste”.

Odgovarajući na pitanja tužioca Ivana Markovića, svjedok je kazao da ulaz i izlaz u Srednjoškolskom centru i “Rasadniku” nisu bili slobodni, te da su bili prisutni stražari.

Branioca Aleksandra Lazarevića je zanimalo da li je svjedok vidio optuženog Kušića, na šta je on rekao da se ne može izjasniti jer ga nije poznavao. On je kazao da u nekim izjavama nije spominjao “motorolu” jer je njegov iskaz zavisio od vremena i načina uzimanja izjave. Baždar je naveo da ne želi reći s kim je razgovarao od preživjelih jer je jedan od njih zaštićeni svjedok.

Kušić se u martu 2021. izjasnio da nije kriv po optužnici koja ga tereti za ratne zločine počinjene na području Rogatice. Prema optužnici, Kušić je bio komandant Teritorijalne odbrane u Rogatici, a kasnije komandant Rogatičke brigade VRS-a te istovremeno član Kriznog štaba opštine Rogatica. Tužilaštvo BiH optužilo je Kušića 2014., ali s obzirom da on živi u Srbiji, njegov predmet je preuzelo srbijansko pravosuđe, koje je podiglo optužnicu u oktobru 2020. godine.

U aprilu ove godine njemu je formalno, zbog protoka vremena, počelo suđenje ponovo, a ranije su saslušana dva svjedoka Tužilaštva.

Nastavak suđenja pred Višim sudom u Beogradu nije naveden na ročištu u Sudu BiH, a prema podtvrdi Kušićeve Odbrane zakazan je za 31. oktobar.

Komentariši