GODIŠNJICA SMRTI KOMANDANTA MUSTAFE – MUSE DŽEBE

GODIŠNJICA SMRTI KOMANDANTA MUSTAFE – MUSE DŽEBE 13.4.2008-13.4.2023


Trinaestog aprila 2008.g., je na Ahiret preselio jedan od najvećih sinova herojske Žepe i naše Domovine Bosne i Hercegovine, rahmetli brigadir Mustafa Džebo.
MUSTAFA (OMER) DŽEBO – MUSA, rođen je 21.11.1965.g. u Žepi. Osnovnu školu Prvi maj završava u Žepi, a potom se upisuje u Srednju vojnu školu u Sarajevu, gdje ostaje dvije godine i završava je u Banja Luci. I u Osnovnoj i Srednjoj školi bio je učenik generacije.
Sa činom vodnika tenkiste odlazi na službu u Prištinu. Krajem 1991. godine dobiva čin potporučnika. U Banja Luci ostaje sve do decembra 1991. godine, kada je shvatio da će doći do oružane agresije na našu Domovinu, te odlazi u Sarajevo, gdje se odmah uključuje u TO Repulike Bosne i Hercegovine. Godine 1992. učestvovao je u mnogim bitkama za odbranu Grada (poznatije su Pofalićka bitka, bitka na Poljinama, Jevrejsko groblje – Grbavica….).
Ubrzo prelazi na Stup, gdje obavlja dužnost zamjenika komadanta. Godine 1993. imenovan je na dužnost komandanta 102. Motorizovane brigade (linija odbrane: Stup, Nedzarici, Azici….) Aprila 1994. sa dijelom Brigade izlazi iz Sarajeva na Nišićku visoravan. Iste godine dok je bio na ratištu van Sarajeva rađa mu se sin Edin, a biva i ranjen.
Kao komandant 102. Motorizovane brigade ostaje sve do kraja Otpora Oružanoj agresiji. Smrt ga je zatekla u rodnojoj Žepi, gdje je i rođen i koju je najviše volio.
U relativno kratkom dunjalučkom životu je postigao mnogo, jer je uvijek imao jasan cilj i znao je šta može i šta treba uraditi. Nije bio od onih koji puno govore, već od onih koji rade i za to što urade ne očekuju ni “Hvala”!
Allahu, smiluj se našem heroju Mustafi – Musi Džebi i počasti ga Džennetom!

Komentariši