Na izvoru rijeke Žepe

Na izvoru rijeke Žepe

Žepa je rijeka u Bosni Hercegovini. Lijeva je pritoka Drine i zauzima dio centralnog slivnog područja ove rijeke. Nastaje 6 kilometara južno od Han Pijeska u podnožju planine Žep.

Ukupna dužina rijeke Žepe iznosi 25 km, a pravac pružanja njene doline je sjeverozapad-jugoistok. Kroz područje koje pripada Mjesnoj zajednici Žepa protiče u dužini od 10,5 km. Njeno ušće u Perućačko jezero na Drini, kod sela Slap, nalazi se na 291 metara nadmorske visine. Najznačajnije pritoke Žepe su Radavski potok i Budučin potok.

Na rijeci postoje dva mosta koja potječu iz Osmanske vladavine. Jedan od njih je nacionalni spomenik uvršten na Listu ugroženih spomenika. Sagrađen je u 16. vijeku, te predstavlja jednu od najljepših i najelegentanijih građevina osmanske vladavine.

NAZIF ZIMIĆ

Komentariši