Spisak dosadašnjih donatora za ogradu na mezarju Kulovaca u centru Žepe

Spisak dosadašnjih donatora za ogradu na mezarju Kulovaca u centru Žepe:

1.Belma Omerovic-47,56 USD

2.Edzevit Muminovic- 100 USD

3.Semir Halilovic-100 USD

4.Vedad Čavčić-250 USD

5.Kulovac Jasmin-150 KM

6.Salim i Nezirka Ćesko 200 KM

7. Ernest Ćesko-500 KM

8.GAMA AA Security(Alija i Aida Jašarević)- 600 KM

9.Benjamin Kulovac- 500 EUR

10.Hakija Štitkovac- 100 KM

11. Kulovac(Ćamila)Sabrija- 200 KM

12. Podzić Fehim i Hadzira- 50 EUR(96.80 KM)

13. Podzic(F) Muamer – 50 EUR(96.80)

14. Amra i Hasan Omanovic- 100 KM

15. Irma Turohan- 50 KM

16. Kulovac(M)Mirsad – 200 KM

17. Kulovac(M)Nermin – 100 KM

18. Mesud Omanovic – 100 USD

19. Medin Divović – 50 USD

20. Elma(H) Šahbaz – 100 USD

21. Emin(E) Imamović – 100 USD

22. Ramiz(M) Kulovac- 100 USD

23. Hasena Kulovac – 50 USD

24. Alma(S) Džebo – 100 USD

25. Besim i Azra Žiga 100 USD

26. Zuda Husić – 50 USD

27.Almir Mišut 100 KM

28. Kulovac Himzo 500 KM

29.Jusupovic Djemo i Mujesira 300 KM

30. Fuad i Bakir Kulovac 200 USD

31.Adis Kurtic 20 USD

32. Enid Šehović 50 USD

33. Šahin i Munira Sabanovic 250 USD

34.Kenan i Amela Lalic 20 USD

35. Fahrudin Lilic 50 USD

36.Fuad(A) Kulovac 150 KM.

37.Ferid(A) Kulovac 150 KM

38.Amra(F) Kulovac Izic 150 KM.

39.Admir Tresnio- 50 USD.

40.Sulejman Demirovic – 48,50 USD

41.Ikeljic Refik i Jasna – 50 USD

42.Kulovac(M) Nihad-Miko -200 KM

43.Dzenana Handzic- 50 USD

44.Mevludin Kulovac 300 USD

45.Anonimno, 61.40 USD

46.Amir Cardakovic 50 USD

47.Osman Kulovac sa porodicom 300 USD

48.Emina Cesko 100 KM

49.TidZa Kulovac 100 KM

50.Amela Poljo 50 KM

51.Rifet i Safet Kulovac 150 EUR

52.Damir Zelihié 20 USD

53.Suvad Kulovac 500 USD

54.Mujo i Nezira Omanovic 300 USD

55.Sanela Kulovac Durmisevic- 200 USD

56.Hasiba Kulovac Husic 100 USD

57.Kulovac (S) Ramiz-100 KM

58.Jasmin Veiz-50 USD

59.Senada Kulovac Hairic- 250 USD

60.Sead Kulovac-150 USD

61.Hakmir Ramic- 50 USD

62.Suvalija Enver i Razija(Mejra) 100 KM

63.Asmina(rod.Kulovac) Zimic-50 KM

64.Anonimni donator 500 KM.

65.Vahidin Zagorica – 97.01 USD

66.Suvalija Edin Dino-50 KM

67. Anonimni donator- 100 USD.

68.Anonimni donator- 100 KM.

69.Asim i Mubera Zimic (rod.Kulovac) – 40 KM

70.Jasmin i Zijada Hamzic (rod.Kulovac) – 100 KM

71. Munib i Mina Ohranovic (rod.Kulovac) – 100 KM

72.Anonimni donator – 100 KM

73.Uplata pred dusu Rahime Mujkic rahm. -200 USD

74.Haris DZubur – 50 USD

75.Hruljevic Ibro i Vezima(rod. Devedzija) – 100 KM-na ime haira ocu Devedzija rah.Mehmedu

76.Mirza Devedzija – 100 KM

77.Hakija i Muniba Ramic – 50 USD

78.Nermin Heco- 97.01 USD

79.Kulovac Fahir – 50 EUR

80.Kulovac rahm. Suljo (Halil) a ime haira uplatili sinovi Hajrudin i Edin – 200 KM

81.Kulovac Nezim – 200 USD. 82.Durmisevic Lamia – 50 USD

83.Anonimni donator – 500 KM

84.Pezo Ibrahim (Senad) – 100 KM

85.Omanovic Hamdo, Raza, Asim – 200 USD

86.Kulovac (Selman) Sabrija – 234 KM

87.Jasarevic (Kulovac) Emina – 117 KM

88.Omanovic (Kulovac) Hadzira – 100 KM

89.DevedZija Salih – 50 KM

90.Hasanovic (Kulovac) Safa. – 200 KM

91. Kulovac rahm. Suljo(Halil)- 200 KM -na ime haira uplatili Bajić Mujo i Kadira(rođ.Kulovac)

92. Općina Ilidža-Općinski načelnik Nermin Muzur – 3000 KM-uplaćeno na račun MIZ Žepa

93. Salihović(rođ.Kulovac) Đulka – 50 KM

94. Kulovac(M) Salim – 50 USD

95. Sanel Lozić – 50 USD

96. Semir Šutković – 20 USD

97. Omerika(rođ.Zimić) Zumra – 50 KM

98. Anonimni donator – 200 KM

99. Idriz, Mirsada(rođ.)Kulovac i Almin Isaković – 250 AUD

100. Lejla(rođ.Isaković) i Idriz Hibeljić – 100 AUD

101. Kulovac(S) Salim – 50 KM

102. Besima(Halilović) Bećirović – 100 KM

103. Kulovac(N) Himzo – 500 KM (druga uplata od 500 KM)

104. Kulovac Ramel i Amel (sinovi Ramiza i Safe)- 1000 KM

105. Devedžija (Juso) Huso 100 KM

106. Džananović Salim. 200 KM

107. Kulovac Hazim. 200 KM

108. Kulovac Bajro. 200 KM

109. Kulovac Šaban. 100 KM

110. Čavčić Senad i Nermina. 100 KM

111. Kulovac (E) Mirsad – 800 KM

112. Hajric Enes i Hanifa – 400 KM

113. Kulovac Ajisic Rifa – 200 KM

114. Kulovac (R) Emin – 200 KM

115. Kulovac (R) Enes – 100 KM

116. Kulovac Mersida sa djecom – 100 KM

117. Kulovac Ifeta. 100 KM

118. Palić (Kulovac) Esma. 100 KM

119. Selimović (Kulovac)Suvada 300 KM

120. Hota (Palić) Nejra 200 KM

121. Palić (Avde) Semra. 500 KM

122. Raska Kulovac Ramović. 100 KM

123. Ramiz i Sabaheta Dedić. 100 KM

124. Ismet Lilić – 100 KM

125. Safija(rod.Kulovac) Katica – 100 KM

126. Kulovac Hasiba(udovica Šećana rahm.)- 100 KM

127. Kulovac Nesib – 50 KM

128. Kulovac Mirela – 50 KM

129. Kulovac Nesiba – 50 KM

130. Kulovac Enver- 50 KM

131. Podžić Merka – 100 KM

132. Kulovac rahm. Sulejman, Hankija i njihova djeca -100 KM-na ime haira uplatila Kulovac Šeća – Bjelka

133. Kulovac Galib. 100 KM

134. Brgulja Asim. 100 USD

135. Šaban Kulovac 300 EUR

136. Enver Omanović. 50 KM

137. Fadil Kulovac. 50 EUR

138. Besima Čavčić Vuković. 48,50 USD

139. Omerspahic Adin i Nusmira – 100 KM

140. Karic Nusret i Raska – 50 KM

141. Kulovac(N) Asim – 50 KM

142. Kulovac(A) Kasim – 100 KM

143. TR ALATNICA AS (Hruljevic Samir) – 200 KM-uplaceno na racun MIZ Zepa

144. Kulovac (Hakije) Tidza – 100 KM

145. Devedzija (H) Muamer – 50 KM

146. Salkunic Enes – 100 USD

147. Salkunié Ibro – 100 USD

148. HodZic (H) Resid Reso – 150 KM

149. Kulovac Ago (Bego) – 100 KM

150. Kulovac (S) Ferid – 150 KM

151. Kulovac rahm.Idriz – 100 KM– na ime haira uplatila Cesko Nezirka

152. Kulovac rahm. Šećo i Nezirka – 50 KM – na ime haira uplatila Cesko Nezirka

153. Kulovac rahm. Mušan i Lučka – 50 KM-na ime haira uplatila Cesko Nezirka

154. Anonimni donator 50 KM

155. Elvir Cesko 55 USD

156. Habibović Fehim. 100 KM

157. Husović Almir. 100 USD

158. Ramiz Raza Bećir Ćesko. 500 KM

159. Kulovac Ajša. 50 KM

160. Hodžić Rifet. 50 KM

161. Kulić Nesib. 50 KM

Hvala svima koji su se odazvali i koji će se odazvati ovoj akciji.

Br.racuna na koji mozete uplatiti svoju donaciju je:

1613000047527824

(Jasmin Kulovac),ili putem Western Uniona,MoneyGrama,ili na bilo koji drugi način. Za Ameriku i druge dijelove Svijeta, ako vam je lakše,imate link:

Alle reaktioner:

2121

Komentariši