Dvije slike Rogatičana u domu francuskog ambasadora

Dvije slike Rogatičana u domu francuskog ambasadora

Moj rad “Sokak” i rad mog brata Kemala, nasli su svoje mjesto u Parizu u domu Ambasadora Fransuske u BiH.

Mnogo smo sretni i mi i vlasnici slika.

KIMETA ŠOŠO

Komentariši