Novi predsjednik Upravnog odbora bit će Benjamin Kulovac

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je razriješila stari i imenovala novi Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS)

Upravni odbor KCUS-a bira novog direktora pa se očekuje da novi kadrovi ubrzo pokrenu proceduru smjene Sebije Izetbegović i imenovanje novog generalnog direktora/direktorice te ustanove.

Upravni odbor čine predstavnici nekoliko kantona čiji se stanovnici liječe na KCUS-u te predstavnici Vlade FBiH.

Novi predsjednik Upravnog odbora bit će Benjamin Kulovac, a pored njega imenovani su Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Pajić, zatim iz reda uposlenika iz Kantona Sarajevo Amel Pindžo i Dragan Stevanović, a iz Goraždanskog kantona Elvir Ćatović.

Treba istaći da nisu svi kantoni dostavili imena za upravni odbor te su u upravi ostali i neki stari članovi. Iz Zeničko-dobojskog kantona to je Dijana Štiljanin, iz Unsko-sanskog kantona Koldžo Čuturić, iz Srednjobosanskog kantona Martina Grgić.

U ime Federacije imenovani su Damir Šapina i Jasmin Šutković.

U Nadzorni odbor su imenovani Esad Fejzagić (predsjednik), a članovi su Maida Galijatović (KS) i Bogomir Borbić.

Komentariši