Rogatica:Nova tvornica prečistača, po drugi put u stečaju

„Nova tvornica prečistača“ iz Rogatice, koja je u većinskom državnom vlasništvu, po drugi put je završila u stečaju.

Riječ je o preduzeću koje je Vlada RS kupila u stečaju s ciljem pokretanja proizvodnje, međutim, taj cilj nije ostvarila.

Srpska je u međuvremenu nekoliko puta nudila na prodaju ovo preduzeće, ali ni tu nije bilo uspjeha, nakon čega je direktorica preduzeća Jadranka Čović podnijela prijedlog za stečaj.

„Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica ”Nova tvornica prečistača” Rogatica. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku RS prijave svoja potraživanja sudu“, navedeno je u rješenju Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

Na ročištu koje je održano 28. avgusta privremeni stečajni upravnik Dragomir Stjepanović je predložio otvaranje stačaja.

„Postoje razlozi  za  otvaranje  stečajnog postupka s obzirom na to da preduzeće posjeduje pokretnu imovinu (postrojenja i oprema) i nepokretnu imovinu (građevinske objekte i zemljište) i troškovi stečajnog postupa će se pokriti iz te imovine i predujma za vođenje stečajnog postupka sa depozitnog računa ovog suda“, naveo je Stjepanović u izvještaju.

Podsjećamo, Vlada RS je 2009. godine na licitaciji za nešto viš od tri miliona maraka kupila tada „Tvornicu prečistača“ u stečaju i dodala joj prefiks „Nova“.

Međutim sve je urađeno bez poslovnog plana i ideje za oživljavanje proizvodnje, tako da je Vlada tražila alternativno rješenje, odnosno kupca za ovo preduzeće.

Međutim, ni to nije išlo po planu jer zainteresovanih kupaca nije bilo.

Posljednji tender za prodaju ove fabrike propao je prošlog ljeta jer jedina dostavljena ponuda nije bila formalno ispravna.

Prema finansijskim izvještajima ovo preduzeće je negativno poslovalo od 2013. godine, a samo prošle godine su imali gubitak od 226.285 maraka.

Ovaj nekadašnji gigant u oblasti autoindustrije zapošljavao je gotovo 800 radnika.

Prostor fabrike se prostire na skoro 38.000 kvadratnih metara od čega je trećina pod objektima.

Komentariši