VISOKO: Ulica Ibrahima Hodžića

Zajedno je sa kadijom Ahmedom Pašićem došao u Visoko i tu su kupili kuću. Jednom je pripao jedan a drugom drugi dio kuće.

U dijelu koji je pripao Ibrahim-efendiji i danas žive njegovi nasljednici.

Danas ulica u Visokom u kojoj je živio Ibrahim-efendija nosi njegovo ime. Taj naziv dobila je još 1994.godine.”

“Ibrahim-efendija Hodžić rođen je 16.12.1916.godine u Godomilju kod Rogatice. Sin je mula Zejnil-efendije i Derviš-hanume. Rastući u imamskoj i učenoj porodici u kojoj su, još za njegova života, otac Zejnil, amidža Mujo i brat Abdulah bili imami, blisko upoznavanje sa islamskim naukama Ibrahima je pratilo još od djetinjstva.

Osnovnu školu je završio na Borikama 1928.godine, a Šeriatsku gimnaziju u Sarajevu 1937. Višu šeriatsko-teološku školu u Sarajevu (VIŠT) , zajedno sa Kasimom Hadžićem i Vehbijom Hodžićem, Ibrahim-efendija završava 1941.godine. S njima će Ibrahim-efendija i nakon studija ostati u vezi, povremeno se dopisivati i razmjenjivati mišljenja o raznim islamskim temama i pitanjima.

Komentariši