SUZA: IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA za 2023 godinu

UVODNE NAPOMENE

Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ („Suza“) formirano je na osnovu Odluke
Osnivačke skupštine Udruženja održane 01.12.2011. godine. Udrženje „Suza“ je upisano u registar
udruženja kod Ministarstva pravde BiH 10.05.2012. godine, a u Poreznoj upravi FBiH 25.05.2012.
godine.
Za poslovanje Udruženja „Suza“ otvoren je račun u ASA banci d.d. Sarajevo broj:
1346601007023240 za plaćanja u KM valuti.
Izvještaj o ostvarenju programa rada i finansijskog plana za 2023. godinu obuhvata implementirane,
odnosno, izvršene programske aktivnosti iz opšteg programa rada i finansijskog plana Udruženja
“Suza”, koje je Skupština “Suze” utvrdila na početku svoga djelovanja, a to su:

  1. Odluka o obilježavanju svih mjesta na području općine Rogatica na kojima je izvršen iskop tri
    ili više nestalih osoba,
  2. Odluka o obilježavanju dana 19.06. kao dana nestanka – stradanja građana Rogatice
  1. Organizovanje zajedničke posjete masovnim grobnicama u selu Rakitnica

Da bi se izvršila organizovana posjeta nekoj masovnoj grobnici prvi zadatak organizatora je
utvrđivanje tačnih činjeničnih podataka o broju stradalih, njhovim imenima, očevima i prezimenima,
njhovim datumima rođenja i datumima smaknuća, ekshumacijama, koji podaci moraju biti dobijeni od
porodica rasutih diljem svijeta, kao i od mjerodavnih domaćih ili međunarodnih institucija i tijela.
To je, naizgled, jednostavan zadatak i posao, ali u praksi je vrlo složen, osjetljiv i težak. Organizatori
su, u 2023. godini, skoro do zadnjeg dana, to jest 19.06. utvrđivali i nadopunjavali spisak
ekshumiranih iz predmetnih masovnih grobnica.
U ovom dijelu posao je znatno otežan, zbog nedostajućih djelatnika u Institutu za nestale osobe BiH,
kojem se Suza, po dva-tri puta obraća molbama i zahtjevima za dostavu neophodnih podataka, kako
o broju tijela, tako i imenima osoba koje je INO ekshumirao na određenom lokalitetu, a nadležno tijelo
utvrdilo identitet posmrtnih ostataka.

Prikupljene podatke o ekshumiranim iz masovnih grobnica potrebno je činjenično iz presuda ili drugih
dokumenata, smisleno i tačno povezati tekstom na čitulji i na baneri (natpis iznad grobnice), dograditi
je sa željama porodica, tako da se na dan posjete prisutnima na najednostavniji i najkraći način
slikom banere kaže prava istina o događanjima na toj masovnoj grobnici.
Tako pripremljene podatke sa utvrđenim tekstom koji zajedno predstavljaju poruku kao i istorijksku
činjenicu, potrebno je dostaviti, prethodno odabranoj štamparskoj kući radi mogućnosti štampanja
velike banere na ceradi, koju treba postaviti umjeto spomenika iznad masovne grobnice, kako bi svi
oni koji dođu posjeti grobnicu, imali što bolji i jasniji uvid zbog čega i zbog koga su tu.
U 2023. godini pripremljena je banera sa sljedećim sadržajem:


PRIPADNICI VOJNIH I PARAVOJNIH SRPSKIH SNAGA TOKOM ETNIČKOG ČIŠČENJA OPŠTINE ROGATICA 1992. GODINE LIŠILI SU ŽIVOTA 1500 BOŠNJAKA ROGATICE OD KOJIH 46 STANOVNIKA SALA RAKITNICA. MNOGI RAKIĆANI EKSHUMIRANI SU NA DRUGIM LOKACIJAMA, ALI PO RAKITNICI I OBLIŽNJIM SELIMA, DO 19.06.2023. GODINE PRONAĐENI SU I EKSHUMIRANI SLJEDEĆI BOŠNJACI:

A – PRONAĐENI RAKIĆANI U RAKITNICI I BLIŽOJ OKOLINI


R.br. Prezime i ime Ime oca Datum rođenja Datum nestanka Pronađen/Lokacija
ekshumacije
1 Branković Ćamka Mahmut 03.10.1903 15.08.1992 DA, Rakitnica
2 Branković Hasan Nezir 15.10.1920 01.08.1992 DA, Rakitnica
3 Branković Semka Nazif 08.07.1921 01.08.1992 DA, Rakitnica
4 Pašić Biba Osman 14.05.1909 31.07.1992 DA, Rakitnica
5 Pašić Hanka Avdija 03.05.1908 26.07.1992 DA, Rakitnica
6 Pašić Nurko Abid 18.06.1919 01.08.1992 DA, Rakitnica
7 Branković Asim Hasan 10.03.1952 16.11.1992 DA, Lubardići
8 Ćutahija Zahid Zajko 28.07.1978 23.08.1992 DA, Jasik
9 Ćutahija Zajim Zajko 25.04.1976 23.07.1992 DA, Jasik
10 Ćutahija Zajko Ibro 11.11.1950 23.07.1992 DA, Jasik
11 Alispahić Fatima Alija 25.09.1925 04.08.1992 DA, Vjetrenik
12 Alispahić Mujo Sadik 16.08.1920 01.08.1992 DA, Vjetrenik
13 Grabovica Ejub Murat 15.11.1930 02.08.1992 DA, Dobrašina
14 Kapo Ćamil Bego 10.05.1927 02.08.1992 DA, Borovsko

B – NE PRONAĐENI RAKIĆANI:


R.br. Prezime i ime Ime oca Datum rođenja Datum nestanka Mjesto
nestanka Pronađen/a


1 Branković Azra Mehmedalija 1989 01.08.1992 Vetrenik NE
2 Branković Naza Adil 06.10.1920 31.07.1992 Rakitnica NE
3 Pašić Abid Edhem 31.10.1974 30.07.1992 Rakitnica NE
4 Pašić Adil Alija 12.02.1971 30.07.1992 Rakitnica NE
5 Pašić Avdo Ramo 1939 30.07.1992 Rakitnica Ne
6 Pašić Ahmo Mustafa 15.07.1933 02.08.1992 Rakitnica NE
7 Pašić Sejda Avdo 08.10.1907 31.07.1992 Rakitnica NE
8 Pašić Behija Huso 23.09.1941 31.07.1992 Rakitnica NE
9 Vražalica Amir Osman 08.10.1924 31.07.1992 Rakitnica NE

JOŠ UVIJEK NIJE PODIGNUTA NI OPTUŽNICA ZA OVE ZLOČINE.


Nakon što članovi Udruženja „Suza“ prikupe i izvrše činjenične provjere svih dostavljenih podataka
vezanih za ekshumirane i identifikovane osobe na određenom lokalitetu-grobnici, i izrade baneru,
pristupaju sledećem, još težem zadatku, a to je pronalaženje, na terenu, tačne lokacije masovne
grobnice koja se nalazi na području RS, na, za porodice i posjetitelje, zbog ranije ne izgrađenog
čvrstog obilježja, nepoznatom i neobilježanom mjestu.
Porodice stradalih, sa strahom prilaze takvim masovnim grobnicama, i zbog eventualnih posljedica,
izbjegavaju odlaziti u pojedinačnu posjetu na ta mjesta. Izbjegavaju i pripremu, i označavanje same
lokacije masovne grobnice za organizpvanu posjetu. Porodice još uvijek ne smiju same pojedinačno
odlaziti u Republiku Srpsku na masovna stratišta njihovih najmilijih. Porodice čekaju Udruženje „Suza“
ili neko drugo nadležno tijelo da ih na grobnicu spovede, i nakon svake posjete na njihovim se licima,
a i komentarima vidi velika zahvalnost organizatoru Suzi što im je omogućila posjetu masovnom
stratištu njihovih članova porodica.
Porodice, zbog strahova, izbjegavaju postavljanje banere, to jest spiska sa ekshumiranim osobama
iz predmetne grobnice. Taj dio posla “postavljanja banere“, to jest natpisa iznad same grobnice,
pretežno, na dan posjete, ili jedan dan prije posjete, postavljaju članovi „Suze“.
U dijelu izgradnje čvrstih obilježja na masovnim grobnicama, porodice stradalih rogatičkih Bošnjaka,
se osjećaju neravnopravno sa drugim porodicama, iz druga dva konstitutivna naroda u BiH, jer su
Srbi i Hrvati svim svojim stradalim na masovnim grobnicama,“ državnim ili entitetskim“ novcem,
izgradili čvrsta granitna ili betonska obilježja, na koje redovno odlaze, dok na masovnim grobnicama
Bošnjaka, u RS-u, porodice stradalih se bukvalno zlopate, jer nema nikakvog izgrađenog čvrstog
obilježja za ekshumirane stradale Bošnjake na lokalitetima ekshumiranih Bošnjaka. U svrhu posjete
postavi se banera od cerade koja preživi vjerovatno do prvog vjetra ili skrnavljenja i uklanjanja na neki
drugi način.
Poređenja radi, navodimo samo po jedan događaj obilježavanja godišnjica stradanja na mjestima
stradanja Srba u Sijekovcu ili Hrvata u Križančevom selu kod Viteza. Na tim grobnicama su, kao i na
svim drugim mjestima, gdje su pronađene srpske i hrvatske žrtave, postavljena čvrsta obilježja. Na
tim grobnicama se svke godine,obrate najviši srpski i hrvatski funkcioneri, dok najviših funkcionera u
Bošnjaka na mjestima ekshumacije i po 70 bošnjačkih žrtava u RS nema. Porodice žrtava su zbog
toga tužne, bilo da se tamo bošnjački prvaci, ne pojavljuju, zbog straha ili nebrige. Bolno je.
Rogatičke bošnjačke porodice ubijenih, uglavnom, su u situaciji, da po korovu tragaju za tačnom
lokacijom masovne grobnice, gdje se u skoro svim slučajevima, i ne zna da je tu bila masovna
grobnica, odakle je Institut za nestale osobe BiH, nekad ranije ekshumirao preko 60 ili 70 tijela
Bošnjaka ili dijelova tijela Bošnjaka.
Institut za nestale osobe BiH, na takvim mjestima nije ostavio nikakav znak da je tu bila masovna
grobnica, što porodice ubijenih i ekshumiranih smatraju velikom greškom Instituta.
Porodice smatraju da je na svim takvim mjestima INO BiH trebao ostaviti jasan znak sa podacima o
broju ekshumiranih tijela ili dijelova tijela. Porodicama nestalih bi time bilo olakšano da, nakon
identifikacije ekshumiranih, iz određene masovne grobnice, od strane nadležnih tijela, mogu, sa
sigurnošću, odlaziti, na takva mjesta, i za svoje najmilije, na tim mjestima-masovnim grobnicama,
tražiti i moliti vječiti smiraj za njihove duše.
Bošnjačke porodice stradalih iz Rogatice se iskreno nadaju, da će mjerodavni, u entitetu BiH, koji se
zove Republika Srpska i entitetu BiH, koji se zove Federacija BiH, pristupiti izgradnji čvrstih spomen
obilježja na masovnim grobnicama i Bošnjaka, na području Rogatice, i da se neće bošnjački politički
predstavnici promovisati po grobovima palih boraca po Federaciji BiH, no i po mjestima masovnih
stradanja Bošnjaka u RS-u, te se tako potruditi da takva mjesta masovnih stradanja ne ostanu ne
obilježena.
Politikom ne izgradnje čvrstuh obilježja na mjestima masovnih grobnica za sve nacije na području
općine Rogatica, direktno se utiče na falsificiranje istorije i satanizacija Bošnjaka, jer će na ovom

području, ostati čvrsto zabilježena neistina da su, zbog sagrađenih čvrstih obilježja, za poginule Srbe,
na području općine Rogatica, ostati betonska zabilješka, da su u ratnom periodu 92-95, na području
općine Rogatica, stradali Srbi od Bošnjaka, a ne Bošnjaci od Srba, što je potpuna neistina.
Porodice ekshumiranih i identificiranih rogatičkih Bošnjaka smatraju, da je negradnja čvrstih obilježja
na masovnim grobnicama, velika prijetnja istini, a time i vrlo opasno za budući mir, i da negradnja
proizvodi direktno falsificiranje istorije rogatičkog kraja.

  1. Saradnja Udruženja “Suza“ u 2023. godini sa institucijama i drugim udruženjima koji se bave nestalim osobama

Tokom 2023. godine predsjednica i pojedini članovi Udruženja „Suza“ nastavili su suradnju sa
predstavnicima Tranzicijske pravde i Fonda za humanitarno pravo, kako bi se pomoglo u realizaciji
projekta mapiranja logora na području opštine Rogatica.
Na bazi ponuda Suzi, za dostavljanje informacija o još uvijek neotkrivenim masovnim grobnicama i
ne pronađenim licima, predsjednica je tragom tih informacija zajedno u saradnji sa članovima Instituta
za nestale osobe BiH, podružnica Goražde održavala kontakte i sastanke sa takvim davaocima
informacija, koji bi mogli u budućnosti rezultirati pronalaskom još uvijek velikog broja nepronađenih
nestalih rogatički i rogatičana.
Na masovnim grobnicama u selu Rakitnica obezbijeđeno je obraćanje članova porodica nestalih.
Napravljeni su i vedeo zapisi njihovih kazivanja, kako bi se o stradanju u ovim grobnicama, iz prve
ruke informisali prisutni na obilježavanju, ali i porodice stradalih koje nisu bile u mogućnosti
prisustvovati obilježavanju. Pregledom videa na You Tybe svi zainteresirani, mogu iz prve ruke
saznati šta se sa ovim osobama događalo, do trenutka njihovog stradanja i smaknuća.
Sve te radnje i saradnje „Suze“ vršene su u funkciji trganja od zaborava, a i iznalaženja
mogućnosti privođenja istini i pravdi zločinaca koji su naše najmilije ubijali i bacali u masovne
grobnice.


III FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU


Ostvareni prihodi i rashodi u 2023. Godini
Ukupno ostvareni prihodi Udrženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ u 2023. godini, sa
prenešenim saldom od 31.12.2022. godine u iznosu od 23,76 KM, iznose 4.193,46 KM, a ostvareni
su prema sljedećem tabelarnom pregledu:

Izvod Datum OPIS Uplate D Isplate P Saldo KM
1 01.01.2023. Prethodno stanje 23,76 – 23,76
1 25.01.2023. Mida Ćurevac-uplata članarine 120,0 – 143,76
2 31.01.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 131,76
3 13.02.2023. ICRC Finansijski suport 4.000,00 – 4.131,76
4 24.02.2023. Ispl za ZR za 2022. 70,00 – 4.061,76
4 24.02.2023. Proviz za realizac naloga 2,40 – 4.059,36
5 28.02.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 4.047,36
6 31.03.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 4.035,36
7 30.04.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 4.023,36
8 31.05.2023. Behija Zukanović-uplata članarine 50,00 – 4.073,36
8 31.05.2023. Ispl DOO Pazarić za oglašavanje 200,00 – 3.873,36
8 31.05.2023. Proviz za realizac naloga 2,40 – 3.870,968 31.05.2023. Ispl za proviz banke 12,00 3.858,96
9 13.06.2023. Ispl AS-jedan doo Hađići za hranu 1200,00 – 2.658,96
10 13.06.2023. Ispl za realizac naloga 2,90 – 2.656,06
10 15.06.2023. Ispl u blagajnu za poslovanje 1.000,00 – 1.656,06
10 15.06.2023. Ispl za realizaciju naloga 3,00 – 1.653,06
11 26.06.2023. Isp HARE DOO za autobus 700,00 – 953,06
11 26.06.2023. Isp za realizac naloga 1,80 – 951,26
11 26.06.2023. Ispl Mrkulic-comp za održ I rad. 302,00 – 649,26
11 26.06.2023. Ispl za realizac naloga 1,80 – 647,46
12 30.06.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 635,46
13 12.07.2023. Ispl Mrkulić-comp za održ II rad. 453,50 -181,96
13 12.07.2023. Ispl za realiz naloga 1,80 – 180,16
14 31.07.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 168,16
15 31.08.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 156,16
16 15.09.2023. Napl proviz za Potvrdu banke 10,00 – 146,16
17 29.09.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 134,16
18 31.10.2023. Ispl za proviz banke 12,00 122,16
19 30.11.2023. Ispl za proviz banke 12,00 – 110,16
20 29.12.2023. Ispl za proviz banke 15,00 – 95,16
31.12.2023. UKUPNO 4.193,76 – 4.098,60 – 95,16

Ukupni rashodi Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ u 2023. godini iznose 4.098,60
KM, a što je prikazano u prethodnom i sljedećem blagajničkom tabelarnom pregledu:
R. br. Datum OPIS – Blagajna 2023 Uplate Isplate Saldo KM


15.06.2023. Prenos sa računa na blagajnu 1.000,00 1.000,00
23.03.2023. Poštarina za potvrdu od INO 3,3 996,70
02.05.2023 Za nota blok Sarajevo Publishingu 10 986,70
13.05.2023. Vehku za prevoz na radionicu 50,00 936,70
08.06.2023. Konzumu za cvijeće 248,70 688,00
09.06.2023. Samasu za kafu za štamp banera 20,00 668,00
19.06.2023. Nazifu za letvu,zastavu postavlj. 450,00 218,00
19.06.2023. Amini za prevoz i dekorac. cvijeća 200,00 18,00
01.04.2024. Taxa za Izvod iz reg.udruženja 20,00 -2,00
UKUPNO: 1.000,00 – 1.000,00 -2,00

Na osnovu prethodnih tabelarnih pregleda, kao i pregleda o uplati članarine iz ranijih godina, može se
zaključiti, da Udruženje „Suza“ rogatičanima nije potrebno.

ZAKLJUČAK 2023


Rad Suze i u 2023. godini zasnivao se, kao i u proteklom periodu, na dobrovoljnom besplatnom radu
poejedinaca, koji su bespoštedno ulagali svoj trud i vrijeme, kako bi porodice stradalih i protjeranih iz
Rogatice doživjeli barem malu sadisfakcu, kroz rad „Suze“, znajući da im „Suza“ pruža neku želju za
rogatičkim druženjem, pa makar to bilo i na masovnim grobnicama.

„Suza“ koliko toliko otima nestale od zaborava i pruža nadu za pronalazak nestalih i povratak
protjeranih.
Suza povratnicima uljeva radost i ohrabrenje organizovanim dolaženjem u Rogaticu, barem jednom
godišnje na zajedničku dovu i tevhid u rogatičkoj džamiji 19.06. .
Suza je i adresa na koju su se za pomoć mogu obratiti sve Institucije države BiH, udruženja,
pojedinci, Tužilaštvo i Sud BiH, u cilju rasvjetljavanja različitih događanja.
Mnogi se slažu da je „Suza“, jedina zvanična adresa, na koju se zvanično mogu obratiti za pomoć ili
usmjerenje u određenom svom poslu na području općine Rogatica, a koji poslovi su vezani za
prikupljanje podataka o logorima, masovnim grobnicama, nestancima, silovanjima, svjedocima i
drugim podacima vezanim za ratna zbivanja u periodu 1992-1995.
Da nema Udruženja „Suza“, ne bi bilo ni besplatnog autobuskog prevoza 19.06. za posjetioce
masovnim grobnicama i prevoza porodica do rogatičke džamije. U 2023. godini protjerani iz
Rogatice, od Ministarstva za raseljena i izbjegla lica FBiH, putem Udruženja „Suza“ su taražili i dobili
dva besplatna autobusa, dok je trći autobus Suza morala platiti sredstvima ICMP-a, kako bi se na
dan obilježavanja stradanja njihovih najmilijih odvezli svi koji su željeli na masovne grobnice u selu
Rakitnica i u džamiji u Rogatici radi učenja dove i tevhida svojim stradalim.
Zato, zbog svega gore navedenog, predlažem da Udruženje „Suzu“ ostavimo u amanet savjesnim
rogatičkama i rogatičanima, sve dok takvih bude bilo.
Sarajevo, 22.01.2024. godine

Predsjednica Udruženja

Komentariši