Održana stručna rasprava o zoning planu i arhitektonsko-urbanističkom rješenju vikend naselja Borike

Tim stručnjaka “Urbis centra” iz Banjaluke izradio je zoning plan i arhitektonsko-urbanističko rješenje budućeg vikend naselja na Borikama, što je jedan od koraka ka formiranju ovog naselja. O ovim dokumentima juče je održana stručna rasprava uz učešće autora i Savjeta za praćenje izrade zoning plana.

Stručnjacima iz “Urbis centra” iznesene su sugestije za korekciju plana, te bi nakon dorade zoning plan i arhitektonsko-urbanističko rješenje vikend naselja na Borikama trebalo da budu izloženi i građanima. Dalje zakonske procedure predviđaju javnu raspravu i na kraju verifikaciju od strane lokalne skupštine.

Vikend naselje Borike biće smješteno na platou ispod hotela “Borike” na površini nešto većoj od 40 hektara. Pored zona za izgradnju privatnih objekata, zoning planom su predviđene i zone za izgradnju javnih objekata.

Komentariši