Bitka na Zebinoj šumi: Obilježena godišnjica ključne bitke za odbranu Goražda

U Ustikolini je obilježena godišnjica bitke na Zebinoj šumi jedne od prvih koja se odigrala tačno prije 32 godine, a kojom su borci predvođeni komandantom Zaimom Imamovićem spriječili napredovanje agresorskih jedinica od Foče prema Goražda.

Upravo je iz tih razloga Bitka na Zebinoj šumi jedna ključnih bitaka za odbranu Goražda.

“Neprijatelj je pokrivao linije tačno odavde do mostova na Osanici, a nakon što su 15. maja napali lokalitet škole na Osanici u nastojanju da prođu prema Goraždu, nisu uspjeli zahvaljujući našim braniocima. Deset dana i noći trajali su napadi i onda je komandant Zaim Imamović odlučio da organizujemo napad od ovog releja do Osanice što je urađeno 25. maja u jutarnjim satima i mi smo uspjeli neprijatelja vratiti u njihov početni položaj. To su bili teški trenuci za organizovati bitku, ali smo uspjeli, oni su imali mnogo gubitaka, naših devet heroja je poginulo i danas im polažemo cvijeće i odajemo poštovanje”, ispričao je Nedžib Bašić, bivši načelnik štaba Prve drinske udarne brigade.

Dodaje kako je cilj bitke bio spriječiti neprijatelja da dođe do Goražda.

“Nikad nisu prošli, to je bio cilj. I što je važno istaći, dok su se ljudi u cijeloj BiH organizovali za odbranu, mi smo već napravili kontraofanzivu. I to je za Goražde značilo da su se neprijatelji povukli da ih mjesec i po dana nije bilo nikako, a prije toga, 7.maja smo zauzeli kotu Stolac, ključnu u Istočnoj Bosni, visoku 1.520 metara, zarobili smo PAM koji smo kasnije koristili i davali i drugim brigadama da se brane”, kaže Bašić.

Sudionici događaja sa Zebine šume o vremenu u kojem su borci Armije RBiH pod komandom rahmetli Zaima Imamovića oslobodili ovaj prostor i spriječili prodor agresora prema gradu kojem su utočište pronašle desetine hiljada izbjeglica, pričaju ponosno, ali i sa žaljenjem zbog gubitaka jer je devet pripadnika Armije RBiH tada izgubilo svoje živote.

“Ovo jeste herojsko mjesto, jer je ovo prva bitka koju je organizovao Zaim Imamović sa komandirima bataljona. Bila je to kontraofanziva velikog značaja jer su se četničke snage gomilale od Foče i prijetila je mogućnost da provale Osanicu. Naši borci su hrabri išli, Ustikoljani, Goraždani, Fočaci, Ilovčani, išli smo sa ogromnim moralom, a neki sa svega pet metaka. Imali smo veliki moral, a malo municije i pušaka, svaki drugi vojnik je imao pušku, tako da smo srcem krenuli više nego mogućnostima. Ali smo uspjeli, nažalost uz devet šehida, ali stvorili smo im veliki strah i Zebina šuma je za njih od tada postala jedna od najtežih linija gdje su ih slali po kazni. Mnogo je to značilo za Goražde. Kulturu sjećanja moramo njegovati da zna omladina, jer mnogi bi voljeli da se to zaboravi, da naši ljudi imaju amneziju. Zato treba govoriti svojoj djeci šta se desilo, jer ovdje su bili zločinci koji su ubijali nevin narod”, kaže Sakib Pačo, tadašnji komandir prvog Ilovačkog bataljona.

Dodaje da je rahmetli komandant Zaim Imamović ovdje pokazao i strategiju i napor da se ide sloboditi Foča i da se Goražde rastereti velikog okruženja.

Brojne delegacije danas su na Zebinoj šumi položile cvijeće, a odata je počast poginulim herojima odbrane ovih prostora u prvoj ali i svim narednim bitkama na Zebinoj šumi.

U borbama za Zebinu šumu u maju 1992. godine, a nakon toga i u decembru iste godine u operaciji “Koverat” 103 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine dali su svoje živote. Ovo mjesto postalo je sinonim odbrane Goražda. Bitka na Zebinoj šumi prvi put ove godine ušla je u općinski kalendar značajnih događaja.

Komentariši