Kada ga zagrlim, kao da sam zagrlio Domovinu

Kada ga zagrlim, kao da sam zagrlio Domovinu

General Atif Dudaković, naš Velikan i Prvak!

Kada ga zagrlim, kao da sam zagrlio Domovinu!

Allah ga pomogao, zaštitio i volio!

Amin!

Nezim Halilovic Muderris

Komentariši