Ikrar dova u Žepi 1.6.2024

Poslije Euze, Bismile, učimo dovu: 

Hvala Allahu Koji je sretnim ljudima podario razne vrste ibadeta. Pozvao ih i ustupio Kabu Svojim časnim robovima, da bi oprostio muslimanima i dobročinitelje nagradio dobrim i raznovrsnim blagodatima. (Amin)

Neka je Božiji blagoslov na Muhammeda, a.s., najbolju osobu koja je stajala na Arefatu i s poštovanjem se odazvala svome Gospodaru. (Amin)

Neka je Božiji blagoslov na njegov rod i drugove koji su nam objasnili Božiji zakon i obrede hadža. (Amin) 

Dragi Bože! omogući uspjeh i olakšaj onima između nas koji su odlučili da ove godine hodočaste Tvoju Časnu Kabu. (Amin) Olakšaj im Bože put i odredi da svaki od njih bude svom saputniku najiskreniji drug. (Amin) Daj im da u odlasku, povratku i za vrijeme obavljanja propisa hadža budu u zdravlju i dobru. (Amin) Omogući im uspješno obavljanje hadža u skladu s načinom obavljanja Tvoga milog odabranika i Poslanika, a.s. (Amin) Počasti ih posjetom časnom perivoju – mezarima Tvoga miljenika Muhammeda, a.s., i njegovih časnih drugova. (Amin) Za njihov hadž, Uzvišeni Allahu Ti ih nagradi i podari im Džennet – Dom mira i spasa. (Amin) Uzvišeni Allahu! Kao što si omogućio Tvojim robovima da posjete Poslanika, a.s., na ovom svijetu, nemoj im uskratiti čast njegova šefaata na budućem svijetu. (Amin) Napoji nas Bože iz njegova vrela i njegove časne ruke, ugodnim i prijatnim napitkom. Ti si zaista Svemoćan. (Amin)

Milostivi Bože! Podari ovom Tom robu koji je odlučio da posjeti Tvoju Kabu i mezar Tvog Poslanika, a.s., i koji je danas ovdje na ovom skupu prisutan da bi oglasio svoju odluku o hadžu, da uđe u harem Tvoje časne Kabe kroz Vrata spasa, da tavaf učini oko Tvoje svete Kabe i da klanja namaz na istaknutim mjestima. (Amin) Bože, podari mu da prilikom izgovaranja telbije: „Odazivam Ti se, Gospodaru, ja ti se odazivam. Odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, ja Ti se odazivam. Svaka hvala, blagodat i vlast pripadaju Tebi. Ti nemaš sudruga“, to isto osjeti i u svome srcu. (Amin)

Uzvišeni Bože! Svome robu koji je odlučio obaviti hadž olakšaj propise hadža i primi njegov hadž. (Amin) Napoji ga Bože, vodom Zemzema. (Amin) Očisti ga od grijeha i podari mu da bude među onima koji na Arefatu stoje sa drugim hadžijama; čine saj između Safe i Merve; tavafe oko Kabe; i iz poštovanja dodiruju Crni kamen. (Amin) Počasti ga posjetom mezaru najboljeg čovjeka tako da pred njega skrušeno i s poštovanjem stane, i podari mu njegov šefaat. (Amin)  

Veliki Bože! Primi molbe Tvojih hadžija za muslimane kad ih budu učili pored Kabe, na Arefatu i na časnim mjestima. (Amin) Zaštiti hadžije od neugodnosti, zala, nevaljaština i griješenja. (Amin) Primi ovu našu molbu, olakšaj nam izvršavanje vjerskih dužnosti, očisti nas od grijeha, obraduj naša srca Tvojom pomoći koju ćeš podariti svim muslimanima. (Amin)

Svemogući Bože! Učini ovaj skup blagoslovljenim i našu molbu uslišanom, kao i molbu svakog čije srce žudi da posjeti sveta mjesta. (Amin) Sačuvaj naše hadžije od zla na kopnu, moru i u zraku. Podari im da se čisti od grijeha, zdravi i veseli vrate u svoju domovinu. Molimo Te, Milostivi Bože, da nas uputiš na Pravi put; da osvijetliš naša srca; izbaviš naše duše iz nemara; da naše stanje krene na bolje; i da našim hadžijama podariš da uskoro hodočaste Tvoju Kabu i posjete mezar Tvoga miljenika, a.s. 

Uzvišeni Bože! Omogući da obave hadž oni koji žude da ga obave, a to trenutno nisu u mogućnosti (Amin) 

Dragi Bože! Kao što si nas sakupio na ovom mjestu, sakupi nas također i u Džennetu. Daj nam da budemo u blizini Muhammeda, a.s. (Amin) Podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od paklene Vatre. (Amin) 

Subhane rabbike rabbil izzeti…  

Komentariši