Kurtćehajić Vučiću: Nauči razlikovati nadležnosti od vlasništva

Kurtćehajić Vučiću: Nauči razlikovati nadležnosti od vlasništva

Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić poručuje Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću s obzirom da on stalno ističe da je bio među najboljim stidentima u svojoj generaciji na Pravnom fakuktetu u Beogradu da bi trebao razlikovati vlasništvo od nadležnosti.

Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić poručuje Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću s obzirom da on stalno ističe da je bio među najboljim stidentima u svojoj generaciji na Pravnom fakuktetu u Beogradu  da bi trebao razlikovati vlasništvo od nadležnosti. U procesu sukcesije i Sporazumom od 2004. godine svim državama nastalim raspadom Jugoslavije je na identičan način dato vlasništvo nad zemljištem. Bosna je priznata 06.i 07. aprila 1992. od strane EU i SAD i primljena u UN kao punopravna članica 22. maja 1992. godine bez ikakvih entiteta. Dejtonskim mirovnim sporazumom u članu 1.stav 1. jasno stoji da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao država sa modificiranom unutrašnjom strukturom odnosno entitetima. Samo država Bosna i Hercegovina je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma uz Republiku Hrvatsku i tada još nepriznatu Saveznu Republiku Jugoslaviju. Potpisi entiteta kad su u pitanju aneksi jesu potpisi subjekata unutrašnjeg prava a ne međunarodnog prava koje pripada samo državama.  Entiteti pravno postoje tek slovom Dejtona.

Vučić kaže da nigdje ne stoji u Ustavu BiH da državno zemljište pripada Bosni i Hercegovini. To je tačno ali nigdje ne stoji ni da pripada entitetima. U tom slučaju pretpostavlja se po prirodi stvari a i polazeći od činjenice međunarodnog kontinuiteta koji jedino ima država Bosna i Hercegovina da državno zemljište pripada BiH. 

Vučić tu ubacuje nadležnosti i govori da se u taksativno navedenim nadležnostima član 3. stav 1. ne pominje vlasništvo nad državnim zemljištem i pri tome se dalje  poziva na odredbu člana 3.stav 3. a) koja  kaže da sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu izričito data ovim Ustavom Bosni i Hercegovini pripadaju entitetima. Ovdje Vučić pokazuje elementarnu pravničku nepismenost jer vlasništvo je jedna a nadležnosti druga kategorija. Ovu tezu je Dodik više puta ponavljao i očigledno  je da je Vučić tu mantru preuzeo od njega sa tom razlikom što je Dodik politolog  pa može i da lupa po ovom pitanju a Vučić sebe kao pravnika diskredituje. E sad da li je u pitanju kod Vučića neznanje ili manipulacija koja računa na neznanje sagovornika ne može se sa sigurnošću znati ali ono što je sigurno je da Vučićevo objašnjenje nema pravnu utemeljenost završava akademik Kurtćehajić.

Komentariši