Napad na povratnike ulazi u Krivični zakon, do tri godine za grubo vrijeđanje

Radno tijelo Zastupničkog doma Parlamenta BiH za izradu prijedloga mjera za zaštitu i sigurnost povratnika utvrdilo je dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se kao krivično djelo dodaje napad na povratnika.

– Ko ugrozi sigurnost povratnika ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo povratnika ili na taj način izazove uznemirenje građana povratnika, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem povratnika, nasiljem prema povratniku, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava javni red i mir među povratnicima, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine – dio je prijedloga.

Osim što je sam izvještaj “putovao” mjesec dana od Radne grupe do Parlamenta BiH, dakle od aprila do maja, od sjednice Zastupničkog doma (na kojoj je usvojen) do slanja prijedloga dopuna Krivičnog zakona BiH, iz nejasnih razloga prošlo je još skoro mjesec.

Radna grupa formirana je na osnovu zaključka sa sjednice Zastupnikog doma održane još 21. septembra 2023. godine. Radna grupa, sačinjena od predstavnika zastupničkih klubova u Parlamentu BiH, imala je zadatak da u roku od 45 dana predloži mjere za zaštitu i sigurnost povratnika, ali je to učinila nakon skoro osam mjeseci.

Dopune Krivičnog zakona jedna su od predloženih mjera.

– Ko ugrozi sigurnost povratnika ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo povratnika ili na taj način izazove uznemirenje građana povratnika, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem povratnika, nasiljem prema povratniku, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava javni red i mir među povratnicima, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine – piše u prijedlogu dopuna Krivičnog zakona koji je sačinjen 2. aprila.

Također, dopunama Krivičnog zakona predviđeno je da će kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina biti kažnjen onaj ko učestvuje u grupi ljudi koja učini krivično djelo iz prethodna dva stava ili ako je tim krivičnim djelom prouzrokovano teško poniženje više osoba ili je neka osoba lakše povrijeđena.

Dopune Krivičnog zakona upućene su na usvajanje po hitnoj proceduri imajući u vidu da je izvještaj Radne grupe, koji sadrži i ovaj zakon, skoro jednoglasno usvojen u Zastupničkom domu 21. maja. Od prisutnih zastupnika, svi su bili za osim Šemsudina Mehmedovića koji je bio suzdržan.

Komentariši