NENO TORLAK je ubijen 24. juna 1992. godine imao je 7 godina

NENO TORLAK je ubijen 24. juna 1992. godine. Bio je sa ocem u posjetu tetki kada je ubijen u minobacačkom napadu srpskih i crnogorskih snaga koje su bile raspoređene na položajima oko Sarajeva.

Njegov otac Rešad je povrijeđen.

Neno je imao 7 godina.

EL FATIHA

Komentariši