Galib Salan nastavio sa odličnim uspjehom i vladanjem

Salan Galib je nastavio tradiciju kako na sportskom planu tako i na obrazovnom. Uvjerenje o zavrsenom osmom razredu od 5,0 i pohvala Nastavnickog vjeca to najbolje dokazuju .Bravo Galibe. Ponosni baba mama i sestra.

Komentariši