Muderris: HIDŽRA PORUČUJE

 U utorak inša-Allah je 1. dan Nove 1432. hidžretske godine, a to je prilika da se…

HAK (PRAVO) PUTA

Tema o kojoj je riječ je veoma aktuelna i važna u vremenu u kojem neki od…

Droga – zlo koje hara i ubija

Država Bosna i Hercegovina i njene institucije na svojim plećima imaju ogromnu obavezu u pogledu sprečavanja…

U SUSRET NOVOJ 1431. HIDŽRETSKOJ GODINI

Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ebu Bekre, r. a., pojašnjava…

KOMŠIJA U ISLAMU

Događaji koji su se desili u Rogatici u posljednje vrijeme i ophođenja pojedinaca prema objektima IZ…

PALESTINA – hutba, dova i apel za pomoc

Iz kabineta Reisu-l-uleme je svim imamima u BiH-e i dijaspori proslijeđen dopis u kome se traži…

U susret novoj 1430. hidžretskoj godini

Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što 01. muharrema, u ponedjeljak, 29. decembra inša-Allah,…

LEJLETU-L-KADR / NOĆ KADRA (hutba)

 Ramazan ima svoje posebnosti i u njemu se učinjena djela vrijednuju na poseban način. U njemu…

U susret ramazanu 1429 h.g / 2008 g

Braćo i sestre, u islamu! Danas 27. ša’bana 1429. godine po hidžri, što odgovara 29. avgustu…

Isra i Miradž Poslanika s.a.v.s. – hutba 2.

I SRA I MI’RADŽ POSLANIKA, S.A.V.S. – hutba 2.   Braćo i sestre u islamu. Danas…