Rogatička kasaba – druga stekla status kasabe u BIH

Najraniji spomen Rogatice u pisanim dokumentima datira iz 1425. godine. Međutim, lokalitet Toplik spominje se i…

Ergela Borike

    Ergela Borike se nalazi 18 kilometara sjeveroistočno od Rogatice, na Boričkoj visoravni (1100 metara…

Ragib Džindo (1923 – 1944)

  Rođen je 1923. godine u selu Okruglo, kod Rogatice. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu…

Rogatica – Najstariji nišani u BiH

Na području opštine Rogatica nalaze se najstariji muslimanski nadgrobni spomenici u BiH (XV i XVI stoljeće),…

Muslimanska četa iz sela Šatorovića, Okruglog, Osova i Tmornog Dola u rogatičkoj opštini

Muslimanska četa Romanijskog partizanskog odreda je prva ratna jedinica NOV Jugoslavije sastavljena od boraca Muslimana (Bošnjaka).…

Stari turski nišan u selu Okruglo

  Ovaj stari turski nišan nalazi se u mezarju kod Spomen škole na Trnoviku u selu…

POVODOM RESTAURACIJE ŠUDŽAUDINOVE DŽAMIJE, 29. IX. 1933

    Na 29. rujna o g. otvorena je u Rogatici, skoro od temelja na novosagrađena…

Stanje muslimanskih škola u BiH 1882/1883 (Rogatica)

Stanje u muslimanskim školama u BiH 1882/1883 godine. Brojno stanje  Sibijan-mekteba, Talebe, Mualima, Medresa po opštinama pokazuje…

Herceg-Bosnom uzduž i poprijeko – Žepa

H E R C E G – B O S N O M UZDUŽ I POPRIJEKO.…

H E R C E G – B O S N O M UZDUŽ I POPRIJEKO (ROGATICA)

  R o g a t i c a je veoma prijatno i prometno mjesto, većim…