Uputstvo za jednoobrazno prikupljanje podataka

U P U T S T V O svim ĉlanovima organa Udruženja i dobrovoljcima, za jednoobrazno…