Informacije sa 36. sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: Načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, predstavnici Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja. Sjednici su prisustvovala 22 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red.

 

 

 

 

 

Informacije sa 36. sjednice Skupštine opštine  

Dana 28.02.2008.godineodržana je 36. sjednicaSkupštine opštine Rogatica   Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: Načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, predstavnici Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja. Sjednici su prisustvovala 22 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red. 

DNEVNI RED

1.Usvajanje zapisnika sa XXXV sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 27.12.2007.godine;

 

2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim površinama i komunalnim objektima;

 

3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o preuzimanju osnivačkih prava na Redrin ”Agro business centre-ABC”d.o.o. Rogatica;

 

4.Informacija o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2007.godinu;

 

5.Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Rogatica za 2007.godinu;

 

6.Informacija o stanju upravnog rješavanja u Administrativnoj službi opštine Rogatica za period 01.01.-31.12.2007.godine;

 

7.Izvještaji o radu: a)Izvještaj o radu iz oblasti tržišne inspekcije u 2007.godini;b)Izvještaj o radu iz oblasti zdravstveno-sanitarne inspekcije u 2007.godini;c)Izvještaj o radu u oblasti poljoprivredne inspekcije u 2007.godini;d)Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora opštine Rogatica;e)Izvještaj o radu saobraćajnog inspektora opštine Rogatica za 2007.godinu;f)Izvještaj o radu komunalne policije opštine Rogatica za 2007.godinu;

 

8.Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period juli-decembar 2007.godine;

 

9.Izvještaj o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana radom Administrativne službe opštine Rogatica;

 

10.Informacija o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova, sa stanjem na dan 31.12.2007.godine;

 

11.Informacija o realizaciji procesa registracije zajednica etažnih vlasnika, sa stanjem na dan 31.12.2007.godine;

 

12.Programi rada i finansijski planovi za 2008.godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rogatica: a)Doma zdravlja ”Rogatica” Rogaticab)JPVOU Dječije obdaništec)Centra za socijalni rad Rogaticad)Turističke organizacije opštine Rogaticae)Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogaticaf)Narodne biblioteke Rogatica ig)Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica

 

13.Izbor, imenovanja i razrješenja: a)Razrješenje člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Rogatica, Miroslava Ćajića,b)Razrješenje članova Upravnog i Nadzornog odbora JKP ”Komunalije” Rogatica.

 

14.Odbornička pitanja.   REALIZACIJA DNEVNOG REDA   1.Zapisnik sa XXXV sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 27.12.2007.godine usvojen jednoglasno.

 

2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim površinama i komunalnim objektima usvojena sa 15 glasova za, 5 uzdržanih i 1 protiv. Ovom Odlukom dozvoljeno je postavljanje, montaža i gradnja privremenih objekata u zahvatu ulice Srpske sloge, od raskršća sa ulicom Janka Jolovića do raskršća sa ulicom Radomira Neškovića, na Trgu oslobodilaca, u ulici Srpskih majki, kao i u zoni Osnovne škole.

 

3.Odluka o preuzimanju osnivačkih prava na Redrin ”Agro business centre-ABC”d.o.o. Rogatica usvojena jednoglasno.

 

4.Informacija o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2007.godinu usvojena jednoglasno.Skupština opštine je tokom 2007.g. održala 11 redovnih i jednu posebnu-tematsku sjednicu, te donijela 41 Odluku, 36 Informacija, 20 Izvještaja, 3 Programa i 1 Strategiju.

 

5.Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Rogatica za 2007.godinu usvojen jednoglasno. Od ukupno 11

stalnih radnih tijela Skupštine posebno treba istaći Komisiju za propise koja je tokom 2007.g održala 12 sjednica na kojima je razmatrala materijale iz svoje nadležnosti, Komisiju za izbor i imenovanja koja je održala 8 i Komisiju za budžet i finansije koja je održala 4 sjednice.

 

6. Informacija o stanju upravnog rješavanja u Administrativnoj službi opštine Rogatica za period 01.01.-31.12.2007.godine usvojena jednoglasno. U izvještajnom periodu se kod Administrativne službe na rješavanju nalazilo ukupno 3323 prvostepena upravna predmeta, riješeno je ukupno 3298 predmeta ili 99,25%.

 

7.a)Izvještaj o radu iz oblasti tržišne inspekcije u 2007.godini usvojen jednoglasno. b)Izvještaj o radu iz oblasti zdravstveno-sanitarne inspekcije u 2007.godini usvojen jednoglasno. c)Izvještaj o radu u oblasti poljoprivredne inspekcije u 2007.godini usvojen jednoglasno. d)Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora opštine Rogatica usvojen jednoglasno. e)Izvještaj o radu saobraćajnog inspektora opštine Rogatica za 2007.godinu usvojen sa 19 glasova za i 1 protiv. f)Izvještaj o radu komunalne policije opštine Rogatica za 2007.godinu. usvojen jednoglasno.

 

8. Izvještaj o radu Komisije za planiranje kapitalnih investicija za period juli-decembar 2007.godine usvojen sa 16 glasova za i 2 uzdržana.

 

9.Izvještaj o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana radom Administrativne službe opštine Rogatica nije prihvaćen. Zaključkom je utvrđeno da je potrebno ponovo sprovesti istraživanje, uzimajući u obzir učinjene propuste, te podnijeti novi izvještaj Skupštini opštine.

 

10.Informacija o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova, sa stanjem na dan 31.12.2007.godine prihvaćena sa 16 glasova za. Otkupljeno je 686 stanova, odnosno 86,83% od ukupnog broja stanova u državnom vlasništvu (790).

 

11.Informacija o realizaciji procesa registracije zajednica etažnih vlasnika, sa stanjem na dan 31.12.2007.godine prihvaćena sa 16 glasova za. Zvanični upis u Registar zajednica izvršile su 34 zajednice.

 

12.Programi rada i finansijski planovi za 2008.godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rogatica uvojeni jednoglasno. Donešen je generalni zaključak da navedeni subjekti kroz finansijske planove koriguju potrebe i svedu ih na nivo predviđen Budžetom opštine.

 

13.a)Miroslav Ćajić razrješen je dužnosti člana Upravnog odbora Narodne biblioteke, na lični zahtjev. b)Razrješeni su dužnosti članovi Upravnog i Nadzornog odbora JKP ”Komunalije” Rogatica, zbog usklađivanja organizacije preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima.

 

14. Odborničkih pitanja nije bilo.   

Komentariši