Rogatički Zlatni ljiljani (28)

ŠIŠIĆ (ALIJA) NUSRET – DEDO

 

 

 

Šišić Nusret je rodjen 1934. godine u Kukavicama – Rogatica.

Po zanimanju je bio zanatlija – penzioner.

 

Ratno priznanje „Zlatni ljljan“ je dobio 1996. godine kao pripadnik Staba Teritorijalne odbrane Sarajevo.

 

Umro je 1996. godine u Sarajevu.

 

 

Ratno priznanje ”Zlatni ljiljan”dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.

 

 

Komentariši