K O N K U R S za dodjelu stipendija

Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju  studenata opštine Rogatica, Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica,  r  a  s  p  i  s  u  j  e – K  O  N  K  U  R  S za dodjelu stipendija za školsku 2008/2009. godinu dodjeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava budžetom opštine Rogatica.

  

 

 

 

 

 

Republika Srpska

 

Opština Rogatica

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

– Komisija za stipendiranje  studenata –

 

Broj: 03/2-16-612-4/08

Rogatica,30.12.2008. godine

 

                    

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju  studenata opštine Rogatica, Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica,  r  a  s  p  i  s  u  j  e

   

K  O  N  K  U  R  S

 

za dodjelu stipendija  

           

Za školsku 2008/2009. godinu dodjeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava budžetom opštine Rogatica. 

           

 Kandidati za stipendije su dužni uz prijavu na konkurs priložiti: 

 

        Dokaz o stalnom mjestu prebivališta ( ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta),

 

         Izjava o zajedničkom domaćinstvu,

 

         Dokaz o statusu redovnog studenta,

 

        Dokaz o prosječnoj ocjeni u toku studija, a student prve godine studija dokaz o uspjehu u srednjoj školi,

 

        Dokaz o statusu porodice poginulog borca i statusu ratnog vojnog invalida I-IV kategorije za roditelje,

 

        Dokaz o katastarskom prihodu za prethodnu godinu, visina  plate za zadnji mjesec za zaposlene članove domaćinstva, visini penzije članova domaćinstva i visini ostalih primanja (porodična invalidnina, lična invalidnina, invalidnina civilnih žrtava rata, dječiji dodatak i dr.) i

 

         Izjava da kandidat ne koristi stipendiju ili kredit od druge institucije

 

         Dokaz za djecu bez oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih)

 

         Dokazu da kandidat potiče iz porodice sa četvero i više djece(rodni listovi za braću i sestare). 

 

Fakultetima za deficitarna zanimanja u školskoj 2008/2009 godini smatraju se sledeći fakulteti:

 

·        veterinarski fakultet

 

·        arhitektonski fakultet

 

·        građevinski fakultet 

           

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se dostavljaju na adresu: 

           

Opština Rogatica- Komisiji za stipendiranje  studenata.           

           

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                  

 

Komentariši