Spomen obilježje rahm. Sabriji Tabakoviću

 

Autor Zimic

 

OTKRIVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ZLATNOM LJILJANU rahm. SABRIJI TABAKOVIĆU

 

 

 

U subotu 10.10.2009 godine u 12.00 h na JELIKU rejon Bokšanice otkriva se spomen obilježje saborcu gaziji zlatnom ljiljanu rahmetli Sabriji Tabakoviću. Pozivaju se saborci i prijatelji rahm. Sabrije Tabakovića da uveličaju ovaj skup.

 

 

Sabrija Tabaković

 

Sabrija Tabaković (2.augusta 1957 – 4.maja 1993) je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i prvi zlatni ljiljan iz Žepe. Tabaković je poznat po odbrani Žepe gdje je poginuo.

 

Bio je vezist u Vojnom odsijeku u Rogatici. Odatle je, s priručnom radiostanicom, prebjegao u Žepu. Taj uređaj, zajedno sa sličnim koji je iz rogatičke pošte uspio iznijeti Fadil Heljić, 39 mjeseci značit će vezu odsječene Žepe sa svijetom.

 

On se, pak, od prvog dana latio puške i postao komandant 3. bataljona Žepske brigade. “Ako je, u jeku četnickih napada, Sabrija rekao da je dobro, onda to obleti Žepom i sve ohrabri”. Imao je veliko srce i nije znao za strah. Njegova zona odgovornosti bila je od Ribioca do Bokšanice, sve šumom, ali je stizao i na druga područja. Prvi je uspostavio vezu sa Srebrenicom. Otišao je tamo po noći. U čamcu! Vratio se za dva dana – sa dva minobacača i 15 granata. Bio je nezasit borbe, pa je Srebreničanima išao u ispomoć. Išao je i u Goražde, i donio lijekova i municije. Malo je takvih ljudi hodalo Dunjalukom.

 

U Žepi je potom osnovan šahovski klub “Sabrija Tabaković”, i počeli su se održavati memorijalni turniri. Turnir je obnovljen u Sarajevu, s namjerom da, kao sjećanje na komandanta Tabaka, dobije na značenju i postane tradicionalan.

 

Iza Sabrije su ostali sin Elvir, kćerka Elvira, supruga Remzija, roditelji.

Komentariši