Ajan – prvi Bosanac, doktor filmologije!

Pisac, karikaturista, novinar i dugogodišnji kolumnista Bosanske pošte, a odnedavno i stalni kolumnista DEPO portala, Midhat Ajanović Ajan (po ocu porijeklom iz Sljedovica, a po majci iz Bjelogoraca), odbranio je 4. juna. 2009.godine na Univerzitetu u Göteborgu, u briljantnom stilu, doktorsku disertaciju „Den rörliga skämttecknigen“ (Karikatura u pokretu) i postao doktor filmologije, prvi Bosanac, i prvi Južni Slaven uopšte, koji je doktorirao animaciju.

„Hattlyft för doktor Ajan!“ – napisao je Göteborg Posten.

Svaka čast i dubok naklon! – dodaje Bosanska pošta.

– Ova studija je spoj svega čime sam se bavio u životu, a to je pisanje i crtanje – objašnjava Ajan.

– Počeo sam je pisati 1992. ali je ubrzo, ratom uzrokovana, nastala pauza i u mom pisanju i u mom životu. Posljednjih godina radio sam intenzivno i sretan sam da sam ostvario svoj davnašnji san.

Oponent u odbrani disertacije bio mu je norveški profesor iz Trondheima Bjørn Sørenssen, koji se na početku svog propitivanja malo i našalio: „Knjiga je prilično teška“, kazao je ovaj ugledni profesor, aludirajući na Ajanovo obimno djelo uokvireno u 500 strana, ali i dubinu teme kojom se bavio. Na kraju, bio je zadovoljan, dobio je kolegu s kojim u budućnosti može s radošću dijeliti znanje o animaciji.

– Ovo je veoma ambiciozno istraživanje, originalno ilustrovano, analitički imponirajuće – ocijenio je Bjørn Sørenssen.

– E, sad ću malo predahnuti, obećao je Ajan nakon slavlja koje su mu priredili najbliži – porodica, kolege i prijatelji.

/ DEPO/

izvor – http://depo.ba/page.php?id=2818

Midhat Ajanović Ajan

Publicista i predavač na filmskim studijima. Rođen je 1959. godine. Od 1994. godine živi u Geteborgu u Švedskoj. Diplomirao je novinarstvo u Sarajevu 1983. godine. U Zagrebu je 1984. godine završio kurs klasične filmske animacije, a njegova postdiplomska teza iz oblasti filmskih studija, napisana je u Geteborgu 1999. godine.

Autor je velikog broja nagrađivanih crtanih i animiranih filmova i stripova. Bio je član žirija na međunarodnim filmskim festivalima i izložbama stripova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Francuskoj, Makedoniji, Kini, Belgiji, Švedskoj i Norveškoj. Bio je i umjetnički direktor Svjetskog festivala animiranog filma “Animafest” u Zagrebu 2002. godine.

Njegova naučna fantastika i eseji objavljeni su na nekoliko svjetskih jezika. Između ostalog, objavio je roman “Katapult” (2003) u Hrvatskoj, čiji je glavni lik animator. Objavio je i knjigu eseja o kino-animaciji “Animacija i realizam” (2004), te “Kompozitori vizuelnog” i “Karikatura i pokret” (2008).

Komentariši