HAIR ČESMA Šehidima Čavčića

Nakon uspješno završene akcije uređenja mjesnog groblja u Čavčićima, javila se ideja izgradnje HAIR ČESME sa spomen pločom poginulim u ratu 1992-1995. godine, sa područja Čavčića i bliže okoline.  Među poginulim su borci-šehidi, civili, djeca, žene, naši najmiliji. Za nekima od njih još se traga, ne zna im se ni za kosti, ni za mezar.
Zato pozivamo sve dobronamjerne ljude, komšije i prijatelje da podrže ovu ideju. DA SE NE ZABORAVI!

 

 

HAIR ČESMA Šehidima Čavčića

Nakon uspješno završene akcije uređenja mjesnog groblja u Čavčićima, javila se ideja izgradnje HAIR ČESME sa spomen pločom poginulim u ratu 1992-1995. godine, sa područja Čavčića i bliže okoline.

Ideja je jako dobro primljena kod porodica poginulih (porodice Čavčić, Džebo, Ručić, Sivica i Žiga), rođaka poginulih, komšija i prijatelja. Među poginulim su borci-šehidi, civili, djeca, žene, naši najmiliji. Za nekima od njih još se traga, ne zna im se ni za kosti, ni za mezar.

 

 

Vođeni tom činjenicom bilo bi lijepo da im se na ovakav način odužimo.

Zato pozivamo sve one koji imaju bilo kakve veze sa Čavčićima, i sve dobronamjerne ljude, komšije i prijatelje da podrže ovu ideju. DA SE NE ZABORAVI!

U tu svrhu oformljen je inicijativni odbor kojeg čine:

1.Čavčić Kasim-predsjednik
2.Čavčić Mirsad 3.Čavčić Sabit 4.Čavčić Mirza
5.Čavčić Suvad 6.Čavčić Samir 7.Čavčić Amir
8.Ramić Hamzalija

Odbor je predložio tri lokacije za hair česmu:
– na Čairu,
– u Barama kod raskrsnice(pod uslovom da se osigura voda) i – – kod stare lipe (groblja)

Dobrovoljni prilozi mogu se uhairiti (uplatiti) kod gore navedenih članova odbora.

Za dijasporu (Ameriku) u vezi sa prilozima kontaktirati člana odbora:
Hamzalija Ramić
751 ZEISS ST.LOUIS
MO 63125
USA
na
e-mail: hramic@att.net

 

Dobrovoljne priloge dali su:

1.Čavčić Mujić Bulka sa
djecom Fadilom i Mersihom…………250 EURA
2.Čavčić Kasim ………………………… 100 KM
3.Čavčić (N) Mirsad …………………….100 KM
4.Čavčić Zijad ……………………………100 KM
5.Čavčić Amir ……………………………..70 USD
6.Čavčić Nusret – hadžija………………….50 KM
7.Brđenin Ragib i Bjelka………………….20 KM
8.Žigić Nermina………………………….. 20 KM
9.Kadić Salem……………………………. 50 KM
10.Menzilović Senadin……………………10 KM
11.Zimić Fehim i Behija………………… 20 KM
12.Čavčić Murat ………………………….20 KM
13.Čavčić Behadil………………………..100 KM
14.Memišević Adem i Hadžira…………. 20 KM
15.Buća Raif………………………………..10 KM
16.Čavčić Mirza…………………………. 100 KM
17.Štitkovac Abid…………………………..70 KM
18.Hodžić Rešid…………………………….30 KM
19.Gagrica Fadil …………………………..30 KM
——————————————————
19.02.2010 god.
—————————————————-
20.Sljivar ef.Edin…………………………. 50 KM
21.Begic Senad………………………….. 100 KM
22.Cavcic Nazif i Samir…………………..100 KM
——————————————————
20.02.2010 god.
———————————————————–
23.Sulejmanović Senad………………… 200 USD
24.Sulejmanović Sejdalija ……………..200 USD
25.Sulejmanović Mirzet………………… 200 USD
26. Podžić Sead…………………………….100 USD
27. Ćesko Ramiz……………………………100 USD
28. Ramic Hamzalija……………………….200USD
——————————————————————-
21.02 2010 god.
——————————————————————–
29.Čavčić (M) Ibrahim……………………. 50 KM
30.Čavčić (Sabit) Ćamil…………………… 50 KM
31.Čavčić Muhamed i Hajrija…………….. 50 KM
32.Hajrić Himzo i Sabina…………………. 50 KM
33.Mrguda Admir i Halima(r.Čavčić)….. 100 KM
34.Kalendar Rifet i Elvedina………………. 50 KM
—————————————————————-
22.02.2010 god.
—————————————————————
35.Cavcic Ibro-Hadzija……………………..50 KM
36.Cavcic(Halil) Sabit……………………..100 KM
37.Buric Idriz i Sabina Mujic…………………….100 EURA

Dobrovoljni prilozi iz inostranstva mogu se slati direktno na otvoreni devizni žiro račun u BIH izražen u USD valuti na ime:
ČAVČIĆ AMIR/JMBG2206970173239
RAČUN BR:45250252102 USD KOD UNICREDIT BANK DD
IBAN:BA393386902888223227
SWIFT:UNCRBA22
 

 

 

Komentariši