Mehmed Sokolović – intervju za rogatica.com

 

Mehmed Sokolović – predsjednik Odbora za pripremu i izdavanje Monografije o Rogatici, dugogodišnji aktivista i sportski radnik dao je eksluzivni intervju za našu stranicu.

 

rogatica.com: Mehmede, hvala vam na vremenu koje ste odvojili da svojim Rogatičanima, rasutim diljem svijeta, malo pobliže prikažete i objasnite rad na izdavanju ovog, moramo priznati, kapitalnog djela; Monografije o Rogatici.

Evo, za početak da krenemo od ideje i početnih radova na izdavanju ovog vrijednog djela. Kako se rodila ideja i ko je bio inicijator?

Mehmed: Pa ideja je potekla, može se reći, od mene. Okupio sam sve članove Odbora razmatrajući i analizirajući ko bi bio najkvalitetnija osoba za koje poglavlje knjige. Bitno je na početku istaći da je Monografija od samog početka bila zamišljena i zasnovana na naučno stručnoj osnovi i da je obuhvatila period, istoriju Rogatice, od njenog postanka pa do današnjih dana.
Svi podaci morali su biti dokumentovani i zasnovani na istorijskim činjenicama, znači priče tipa, rekla- kazala ili rekao mi je „taj i taj“ da je vidio „to i to“, nisu uzimane u razmatranje već samo dokumentovane istorijske činjenice. Period Rogatice u vrijeme socijalističke Jugoslavije je takodje zasnovan na statističkim podacima. Ponekad me pitaju čitaoci knjige, zašto je neko izostavljen iz spiska uglednih Rogatičana. Odgovor je, da je kriterij u tome bio ne samo visoko obrazovanje već i slijedeci korak a to je, da je ta osoba napravila i neko veće dostignuće iz oblasti kojom se bavi. Preko 90% radova na knjizi, ako bih se tako mogao izraziti, je bilo na volonterskoj osnovi.

rogatica.com: Da li ste koristili i podatke iz monografije «Rogatica» izdate 1966 godine?

Mehmed: Da. Iz nje smo uzeli Austrougarski period.

rogatica.com: Da li se možemo ostvrnuti na sami početak rada na knjizi, prije pet godina? Kako ste krenuli sa radom?

Mehmed: Pa u samom početku bili smo u jednoj maloj dilemi; da li da radimo na Fotomonografiji o Rogatici ili o Monografiji sa jakim ilustrativnim dijelom. Na ovom smo radili gotovo dvije godine i tek poslije kada smo donijeli odluku da knjiga krene ovim tokom radovi su bili usmjereni na obimnije tekstove i sadržaje. Tada smo i nekako jače krenuli sa pripremom, znači možemo reći da su intenzivniji radovi trajali posljednje tri godine.

rogatica.com: Period agresije i rata 1992-1995 je čini mi se slabije obuhvaćen?

Mehmed: Jeste, mogao bih se složiti sa vašom konstatacijom i volio bih da vaši čitaoci shvate da smo bili u dilemi kako ovaj dio rogatičke istorije prikazati jer, kao što znate, u Odboru su bili zastupljeni predstavnici svih naroda koji su živjeli na području naše Opštine i pristup ovom dijelu je bio izuzetno osjetljiv. Kao i u ostalim dijelovima knjige i u ovom dijelu je napisano samo ono za šta smo imali jasan dokument, znači ako je neko osudjen za krivično djelo, zločin protiv čovječnosti na teritoriji opštine Rogatica. Do izdavanja knjige imali smo dvojicu čija je krivica dokazana i njih smo spomenuli, kao i činjenicu, da je pred Haškim tribunalom a u vezi zločina počinjenih u Rogatici optužen i Radovan Karadžić. Možda bi prava riječ bila, da ovaj period nije dovoljno istražen i da su procesuiranja jos u toku.

rogatica.com: Kakvi su vaši utisci sa promocije u Domu Vojske BiH?

Mehmed: Zbog zdravstvenih problema, nažalost, nisam prisustvovao promociji ali svi koji su mi se obratili poslije promocije su bili oduševljeni. Evo da navedem samo komentar našeg izdavača «Šahinpašić-a» koji je rekao da, iako je izdao veliki broj knjiga i prisustovao mnogim promocijama, ovakav nivo i ovoliki broj posjetilaca nije zapamtio. Znači promocija je bila izuzetno dobra i posjećena.

rogatica.com: Dobijate li i poneku kritiku… pohvale?

Mehmed: Kritike i kritičare bih podijelio u nekoliko kategorija:
• Prva skupina su oni koji nisu pažljivo pročitali knjigu, ili se nisu potrudili da sagledaju knjigu kao jednu cjelinu.
• Druga skupina je ona koja je pažnju usmjerila na ilustracije, slike i kometarisala je samo to.
• Treća skupina su oni koji smatraju da je određeni vremenski period trebalo detaljnije obraditi i
• Četvrta koja misli da je ovo bošnjačka istorija Rogatice.

Što se tiče pohvala njih ima puno. Evo, navešću samo nekoliko. Od kompetentnih, stručnih osoba dobio sam izuzetne pohvale, oni smatraju da je ovo kapitalno djelo i istorijski dokument, najkompletnija monografija jednog grada u BiH. Takodjer bih istakao i veliki broj pohvala za dizajn knjige koji je radio naš veliki dizajner Miodrag Spasojević Štrika.

rogatica.com: Šta i kako dalje…?

Mehmed: Odbor se ponovo sastaje za 15-tak dana gdje ćemo imati jedan završni sastanak i analizu uradjenog. Budući da su radovi na knjizi završeni, Odbor će sa ovim sastnakom prestati sa radom i formiraće se jedan novi manji Odbor ili komisija koja će početi raditi na drugoj dopunjenoj verziji Monografije o Rogatici, npr. nemamo sva imena sa slika. Jedan od prijedloga, i nadam se zaključaka, će biti da se svi materijali i fotografije pohrane u Istorijski arhiv i da budu dostupne svim zainteresovanim i znatiželjnim. Obratićemo se i svim čitaocima da pošalju svoje prijedloge i dopune koje će komisija uzeti u razmatranje pri izradi druge Monografije. Ja se sa ovim povlačim sa radom i želim novom Odboru puno uspjeha u radu.

 

rogatica.com: Najtoplije se zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili da Rogatičanima približite okolnosti i rad na izdavanju ovog veoma značajnog istorijskog djela za naš grad.

Sarajevo, februar 2010

Komentariši