Admir Suljagić direktor sekretarijata VSTV BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) danas je imenovalo Admira Suljagića na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

 

 

 

 

 

Admir Suljagić direktor sekretarijata VSTV BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) danas je imenovalo Admira Suljagića na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

 

Admir Suljagić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ima dugogodišnje iskustvo u reformi pravosudnog sistema koja se provodi u Bosni i Hercegovini.

Do imenovanja na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH obavljao je poslove šefa Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH i višeg pravnog savjetnika predsjednika VSTV-a BiH.

Od osnivanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH radio je kao pravni savjetnik na Projektu reorganizacije prekršajnog sistema i sudova za prekršaje u BiH, kao i pravni savjetnik u Sekretarijatu VSTV-a BiH na poslovima planiranja i komunikacija i u Kabinetu Predsjedništva VSTVBiH.

Poslije pripravničkog rada u advokaturi, od 1997. do 2001. godine, kao izvršni direktor projekta OSCE-a i Vijeća Evrope vodio je Komisiju za besplatnu pravnu pomoć u BiH, a potom se kao službenik za reformu pravosuđa pridružuje Uredu visokog predstavnika, odnosno Nezavisnoj pravosudnoj komisiji u BiH, koja je započela proces reforme pravosuđa u BiH.

Također je radio u Uredu Vijeća Evrope u BiH, na poslovima menadžera Projekta Vijeća Evrope i Evropske komisije na podršci razvoja centara za edukaciju sudija i tužilaca u BiH.

U okviru Ureda Vijeća Evrope bio je jedan od koordinatora-vođa Projekta za izradu komentarâ na Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršnom postupku.

Dodatno se edukovao i usavršavao u zemlji i inostranstvu, a između ostalih, završio je i program edukacije Univerziteta Harvard, John. F. Kennedy School of Government, 2011. godine.

Admir Suljagić govori engleski jezik.

Dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić preuzima 1. marta 2013. godine, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

 

xlix.ba

Komentariši